HSV IgM

نام آزمايش
آنتي بادي HSV IgM

 

هرپس سیمپلکس,عفونت هرپسی,هرپس تناسلی,تبخال تناسلی,عامل تبخال,ویروس تبخالنام انگليسي تست
Herpes Simplex Virus, Type1 and Type 2 IgM


مخفف انگليسي تست
HSV IgM


نام فارسي تست
آنتي بادي IgM تبخال


نام هاي متعارف ديگر
HSV-1 or HSV-2 IgMآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست براي غربالگري یا تشخیص عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس؛ اگر فرد دارای علائم عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس نظير تاول در ناحیه تناسلی یا نشانه های مننژیت ویروسی است، درخواست مي شود.
تست آنتی بادی HSV بطور اوليه، وقتی که بیمار از نظر مواجهه قبلی با HSV پايش مي شود، درخواست مي گردد. گاهی اوقات، تست آنتی بادی HSV حاد و نقاهت در صورت شك به وجود عفونت فعلی درخواست مي شود.توضیح راجع به تست
تست هرپس سیمپلکس برای شناسایی عفونت حاد هرپس یا آنتی بادی هاي هرپس كه نشانه ای از مواجهه قبلی با هرپس هستند، انجام مي شود. یکی از رایج ترین عفونت هاي ویروسی، هرپس سیمپلکس ویروس (HSV) است كه در دو نوع اصلی، HSV- 1 و HSV- 2 وجود دارد.
آنتی بادی هاي HSV، پروتئین های خاص هستند که بدن براي مبارزه با عفونت، ایجاد و به داخل جریان خون آزاد مي كند.
تست آنتی بادی HSV می تواند هر دو نوع ویروسي (HSV- 1 و HSV- 2) را شناسایی كند و آزمايش هايي در دسترس هستند که می توانند آنتی بادی هاي IgM اولیه و همچنین آنتی بادی هاي IgG باقی مانده برای همیشه را، در افرادي كه در معرض اين ويروس قرار گرفته اند، شناسايي كنند.
تست HSV برای شناسایی وجود ویروس تبخال در افراد داراي زخم های تناسلی، آنسفالیت و در نوزادان مشکوک به داشتن هرپس نوزادان استفاده مي شود.
تولید آنتی بادی HSV IgM چند روز پس از عفونت اولیه HSV آغاز می شود و ممکن است براي چند هفته در خون قابل تشخیص باشد.
حضور آنتی بادی هاي HSV- 1 IgM یا HSV- 2 نشان دهنده عفونت فعال یا اخیر است.تست هاي تكميلي
TORCH; CSF analysisطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدمنبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان