CMV IgM

نام آزمايش
آنتي بادي CMV IgM

 

سیتو مگالو ویروسنام انگليسي تست
Cytomegalovirus Antibody, IgM


مخفف انگليسي تست
CMV IgM


نام فارسي تست
آنتی بادی IgM سیتومگالوویروس


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اگر پزشک مشکوک است كه فرد در حال حاضر یا اخيرا عفونت سیتومگالوویروس (CMV) داشته یا اگر مهم است پزشك بداند كه فرد تا به حال عفونت CMV داشته مثلا قبل از دریافت پیوند عضو، اين تست درخواست مي شود.
هنگامی که فرد بالغ جوان، زن باردار و یا فردی با ضعف سیستم ایمنی علایم شبه آنفولانزا دارد که عفونت CMV را تداعي مي كند؛ وقتي که نوزاد دارای ناهنجاری های متعدد مادرزادی است، یرقان یا کم خونی بي دليل، و/ یا هنگامی که نوزاد حالت تشنج و یا مشکلات رو به رشدی دارد که ممکن است به دلیلCMV باشد درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
براي شناسایی خود ویروس، نمونه ممكن است خون، ادرار، خلط، مایع آمنیوتیک، مایع مغزی نخاعی، مایع دئودنوم (دوازدهه) یا بافت های دیگر بدن باشد.
تست CMV، يا شامل اندازه گیری آنتی بادی هاي CMV، پروتئین هاي ایمن ایجاد شده در پاسخ به قرار گرفتن در معرض CMV است، و یا تشخیص خود ویروس است. ویروس می تواند در طی عفونت فعال، با كشت CMV یا با تشخیص مواد ژنتیکی ویروس (DNA آن) در نمونه مايع يا بافت شناسايي شود.
تست CMV برای تعیین وجودعفونت فعال در فرد داراي علائم استفاده می شود. گاهی اوقات ممکن است برای کمک به تعیین وجود عفونت قبلي و در نتیجه مصونيت بدن به عفونت اولیه درخواست شود.
تست آنتی بادی را می توان مورد استفاده قرار داد برای تعیین اين كه آيا فرد در گذشته يا اخيرا در معرض ويروس قرار گرفته يا نه. دو نوع آنتی بادی CMV وجود دارد که در پاسخ به عفونت CMV تولید مي شوند، IgM و IgG، كه یک یا هر دو ممکن است در خون يافت شوند.
آنتی بادی هاي IgM اولين ها هستند كه توسط بدن در پاسخ به عفونت CMV تولید مي شوند. آنها در بيشتر افراد در طي یک یا دو هفته پس از مواجهه اولیه وجود دارند. تولید آنتی بادی IgM برای یک دوره زمانی کوتاه مدت افزايش و سپس کاهش می یابد. پس از چند ماه، سطح آنتی بادی IgM سیتومگالوویروس معمولا به زیر سطح قابل بازيابي مي رسد. آنتی بادی هاي IgM اضافی، زمانی توليد مي شوند که CMV نهفته، دوباره فعال شود.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد
در افرا با ضعف سيستم ايمني، ممكن است با وجود فعال بودن ‍CMV، مقدار IgM و IgG پايين تر از حد انتظار باشد.تست هاي تكميلي
Epstein Barr Virus (EBV), Herpes Simplex Virus, Varicella Zoster Virus (VZV or chickenpox), Antibody Tests, TORCHطریقه جمع آوری نمونه
نمونه مورد نیاز بستگی به نوع آزمايش دارد. تست آنتی بادی، نیاز به نمونه خون به دست آمده توسط فرو بردن سوزن داخل سیاهرگ بازو دارد. بازيابي ویروس ممکن است بر روی انواع مختلف نمونه ها نظير ادرار، خون یا خلط انجام شود. برخی از نمونه ها ممکن است نیاز به روند خاصي برای جمع آوری داشته باشند، مانند مایع آمنیوتیک، مایع دئودنوم، مایع مغزی نخاعی یا بافت بدن (بيوپسي).


اطلاعات تكميلي
تست برای آنتی بادی IgM ممکن است برای تشخیص عفونت مادرزادی در نوزاد مورد استفاده قرار گیرد. تست هایي كه ویروس را مستقیما بازيابي مي كنند، باید برای تأیید تشخیص انجام شوند.
بازيابي ویروس شامل تعیین حضور CMV در نمونه خون، مایع یا بافت است. این كار را می توان با کشت ویروس یا با بازيابي مواد ژنتیکی ویروس (CMV DNA) انجام داد.
اگر هم IgM و هم IgG سيتومگالوويروس در فرد داراي علائم وجود دارد، پس این احتمال وجود دارد که او به تازگی برای اولین بار در معرض CMV قرار گرفته، یا عفونت CMV قبلی دوباره فعال شده است. این را می توان با اندازه گیری مجدد سطح IgG در 2 یا 3 هفته بعد تایید كرد.
اگر کسی علامتدار است اما سطوح پایین یا غیر قابل بازيابي از IgG و/ یا IgM دارد، ممکن است به این معنا باشد که یا بیماری دیگري به جز CMV دارد یا سیستم ایمنی فرد به طور طبيعي پاسخ نمی دهد.
اگر فقط IgM وجود داشته باشد، فرد ممکن است به تازگی آلوده شده باشد.
منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت ودرمان