Rubella IgG

نام آزمايش
آنتي بادي Rubella IgG

 

 

روبلا ویروسی است که باعث سرخچه می شود

نام انگليسي تست
Rubella antibody, IgG


نام فارسي تست
آنتی بادی IgG سرخجه


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون ورید بازو در فرد بزرگسال یا خون گرفته شده از پاشنه پا یا بند ناف نوزاد

علت درخواست تست
برای تعیین اين كه فرد دارای آنتی بادی سرخجه کافی براي محافظت بدن از ویروس سرخجه مي باشد؛ به منظور تأييد عفونت در گذشته یا تشخیص عفونت های اخیر؛ شناسایی کسانی که هرگز در معرض این ویروس قرار نگرفته اند و کسانی که واکسینه نشده اند؛ تأييد اين که همه زنان باردار و کسانی که قصد باردار شدن دارند، مقدار کافی (تیتر) آنتی بادی هاي سرخجه جهت محافظت از عفونت را دارند.
قبل از حاملگي و یا در ابتدای آن به منظور تأييد ایمنی بدن؛ اگر زن باردار دارای علائم سرخجه نظير تب و بثورات جلدي مي باشد؛ اگر نوزاد علائم رشد غیر طبیعی و یا نقص های هنگام تولد نشان می دهد که ممکن است به علت عفونت دوران جنینی ایجاد شده باشد؛ اگر نیاز به تأييد عفونت اخیر سرخجه یا تأييد ایمنی است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این آزمایش حضور آنتی بادی IgG سرخجه در خون را اندازه گیری مي كند. آنتی بادی سرخجه در پاسخ به عفونت ویروس سرخجه تولید می شود.
آنتی بادی IgG سرخجه نسبت به IgM كمي بيشتر طول می کشد تا ظاهر شود، اما یکبار كه ظاهر شود، در جریان خون برای تمام عمر باقی می ماند و حفاظت در برابر عفونت مجدد را فراهم مي كند. حضور آنتی بادی IgG سرخجه، عفونت اخیر یا گذشته یا تزريق واکسن سرخجه (واکسن سرخک، اوريون، سرخجه) و فراهم آوردن محافظت کافی را نشان می دهد.تست هاي تكميلي
TORCH; Antibody tests; Measles and Mumpsطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن در ورید بازو در فرد بزرگسال یا از پاشنه پا یا بند ناف نوزاد به دست مي آيد.اطلاعات تكميلي
از آنجا که آنتی بادیهاي IgM و IgG طول مي كشد تا پس از عفونت ظاهر شوند، آزمایش ها ممکن است در مدت 2 تا 3 هفته تکرار شوند تا سطح آنتی بادی ها قابل بازيابي شود (وقتي که در ابتدا وجود ندارند) و برای تعیین افزایش یا كاهش سطوح آنها در طول زمان.
منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان