Anti DNA

نام آزمايش
Anti-dsDNA

 

Anti dnaنام انگليسي تست
Anti-double-stranded DNA, IgG


مخفف انگليسي تست
Anti-dsDNA


نام هاي متعارف ديگر
Antibody to ds-DNA; Native double-stranded DNA antibody; anti-DNA; Double stranded DNA antibody


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص و پايش لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)؛ يا وقتی که بيمار دارای علائم مرتبط با SLE (درد مفاصل، بثورات جلدي، خستگی و اختلال عملکرد کلیه) و تست ANA مثبت است؛ وقتي که بيمار، مبتلا به SLE تشخیص داده شده است، درخواست مي شود.توضیح راجع به تست
این تست، مقدار آنتی بادی براي دی اکسی ریبونوکلئیک اسید دو رشته اي (anti-dsDNA) را که ممکن است در خون وجود داشته باشد، اندازه گيري مي كند. anti-dsDNA يك اتوآنتي بادي است كه زمانی که سیستم ایمنی بدن فرد در تمايز بین "خود" و "غیرخود" با شکست مواجه مي گردد، توليد مي شود. به اشتباه مواد ژنتیکی بدن را مورد هدف و حمله قرار مي دهد و سبب التهاب، آسيب بافت ها و سایر علائم مي شود که با اختلال خود ایمنی همراه هستند.
Anti-dsDNA یکی از چندین آنتی بادی ضدهسته (ANA)، يعني گروهی از آنتی بادی هاي علیه مواد موجود در هسته سلول، است.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
anti-dsDNA گاهی با بیماری هایی مانند هپاتیت مزمن، سیروز صفراوی اولیه و مونونوکلئوز عفونی ديده مي شود.


تست هاي تكميلي
ANA, ENA Panel, Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-Ro (SSA), Anti-La (SSB), Autoantibodiesطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد
تداخلات دارويي
anti-dsDNA ممکن است در کسانی که مواد مخدر مانند پروکائین آمید و هيدرالازين مصرف مي كنند، دیده شود.اطلاعات تكميلي
آزمايش anti-dsDNA در حمایت از تشخیص لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) مورد استفاده قرار می گیرد و آن را از دیگر اختلالات خود ایمنی متمایز می کند. این آزمايش به طور شاخص، پس از آزمایش مثبت ANA در افرادی که دارای علائم بالینی بيانگر SLE هستند، درخواست مي شود. ممکن است همراه با یکی دیگر از اتوآنتي بادي هاي مرتبط با SLE، تست anti-Sm (اسمیت آنتی بادی)، که اغلب به عنوان بخشی از پانل آنتی ژن قابل استخراج هسته (ENA) عمل مي كند، درخواست شود. بسته به علائم بالینی و شك پزشک، ممکن است آنتی بادی های اضافی برای کمک به تشخیص بین سایر اختلالات خودایمنی يا رد آنها درخواست شود.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان