ANA

نام آزمايش
آزمايش ANA به روش ايمونوفلورسانس

 

ANA


نام انگليسي تست
Antinuclear Antibody


مخفف انگليسي تست
ANA; FANA


نام فارسي تست
آنتي بادي ضدهسته اي


نام هاي متعارف ديگر
Antinuclear Antibody; Fluorescent Antinuclear Antibody; FANA

آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست، اما از آنجا كه برخی از داروها با اين آزمايش تداخل مي كنند، پس در مورد داروهایی که مصرف می کنید، با پزشك خود صحبت كنيد.نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای غربالگري برخی از اختلالات اتوایميون نظير لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، پلي ميوزيت و غيره؛ يا وقتی پزشک فکر می کند که بيمار علائم اختلال خود ایمنی دارد (تب پایین، درد مفاصل، خستگی، و/ یا بثورات جلدي بي دليل).توضیح راجع به تست
تست ANA حضور آنتی بادی های ضدهسته اي (ANA) در خون را شناسايي می کند. ANA گروهی از آنتی بادی های خاص تولید شده توسط سیستم ایمنی فرد است، هنگامی که نتواند به اندازه کافی بین "خود" و "غيرخود" تمايز بدهد. این اتوآنتي بادي ها به سلول های خود بدن حمله مي كنند و باعث ايجاد علائمي نظير التهاب بافت و اندام، درد مفاصل و عضلات، و خستگی مي شوند. حضور ANA نشانگر فرايند خود ایمنی است كه با چند اختلال اتوایميون همراه است، اما بيشتر در اختلال خود ایمنی لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) دیده می شود.
تست هاي ANA با استفاده از سنجش های مختلف (میکروسکوپ ایمونوفلورسانس غیر مستقیم و یا با ELISA) انجام می شوند و نتایج به صورت تیتر گزارش مي شوند، اغلب با نوع خاصي از الگوی ايمونوفلورسانس (وقتی که مثبت است). تیترهای پایین، منفی در نظر گرفته مي شوند، در حالی که تیتر بالا، مانند رقت 1:320، مثبت است و نشان دهنده افزایش غلظت آنتی بادی هاي ضدهسته اي است.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
سندرم شوگرن، اسکلرودرما (اسکلروز سیستمیک)، بیماری Raynoud، آرتریت روماتوئید، درماتومیوزیت یا پلي ميوز، بیماری بافت همبند مختلط و دیگر بيماري هاي اتوايميون، افزايش سن، تعدادی از مواد مخدر و برخی از عفونت ها (مانند هپاتیت غیرویروسی مزمن، سیروز صفراوی اولیه) سطح ANA را افزايش مي دهند.

تست هاي تكميلي
ENA Panel; Complement; AMA; Autoantibodies; Anti-dsDNA; Nucleolar Antibodyطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
هيدرالازين، ایزونیازید، پروکائین آمید و چند داروی ضد تشنج علائم شبيه لوپوس (لوپوس ناشي از دارو) ايجاد مي كنند.


منبع:معاونت درمان وزارت بهاشت و درمان