ASO

نام آزمايش
تيتر ASO

 

 

استرپتولایزین

نام انگليسي تست
Antistreptolysin O Titer


مخفف انگليسي تست
ASO


نام فارسي تست
تيتر آنتي استرپتوليزين O


نام هاي متعارف ديگر
ASLOآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون وریدي بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تعیین این که آیا شخص اخیرا عفونت استرپتوکوکی گروه A داشته است و برای کمک به تشخیص عوارض بعد از تب روماتیسمی و گلومرولونفریت استرپتوکوکی مورد استفاده قرار مي گیرد.
اگر فرد داراي علائم تب روماتیسمی یا گلومرولونفریت است و سابقه گلو درد یا عفونت استرپتوکوکی تایید شده دارد، اين تست درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این آزمایش مقدار ASO در خون را اندازه گیری مي كند. ASO آنتی بادی هدف در مقابل streptolysin O (سم تولید شده توسط استرپتوکوک گروه A) است. ASO و آنتي DNase- B شایع ترین آنتی بادی ها هستند که توسط سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عفونت استرپتوکوکی تولید می شوند.


در چه شرایطی تست کاهش می یابد
بعضی از آنتی بیوتیک ها و کورتیکو استروئیدها ممکن است سطوح آنتی بادی ASO را کاهش دهند.تست هاي تكميلي
strep throat، آنتي DNase - Bطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن به ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
بعضی از آنتی بیوتیک ها و کورتیکو استروئیدها ممکن است سطوح آنتی بادی ASO را کاهش دهند.اطلاعات تكميلي
وقتی فرد دارای علائمي است که پزشک مشكوك است اين علائم ممکن است به دلیل یک بیماری ناشی از عفونت استرپتوکوکی قبلی باشد، اين تست درخواست مي شود. زمانی که علائم معمولا در هفته های بعد از گلو درد یا عفونت پوست ظاهر مي شوند، این آزمایش درخواست مي شود. ممکن است اين تست دو بار در طی یک دوره 14-10 روزه برای تعیین افزايش، كاهش يا يكسان نمودن سطح آنتی بادی درخواست شود.
تست ASO در درجه اول به تنهايي و یا همراه با آنتي DNase- B برای کمک به تعیین این که آیا شخص اخيرا عفونت استرپتوکوکی داشته است درخواست مي شود. در اغلب موارد، عفونت هاي استرپتوكوكی شناسایی و با آنتی بیوتیک ها درمان مي شوند.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان