RF

نام آزمايش
RF

 

آزمایش رماتیسم مفصلی بنام آرتریت روماتوئیدنام انگليسي تست
Rheumatoid Factor


مخفف انگليسي تست
RF


نام فارسي تست
فاكتور روماتوئيد


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) و سندرم شوگرن (Sjögren syndrome) است.
هنگامی که بيمارخستگی، درد مفاصل، ضعف، چشم ها یا دهان خشک دارد كه پزشك مشكوك است ناشي از RA و یا سندرم شوگرن باشد، درخواست مي شود.توضیح راجع به تست
این آزمایش فاکتور روماتوئید (RF) را در خون تشخیص مي دهد و اندازه گیری مي كند. RF اتو آنتي بادي است، يك پروتئين IgM (ایمونوگلوبولین M) که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می شود. اتو آنتي باديها به بافت خود فرد حمله امي كنند و به اشتباه بافت خود را به عنوان "خارجی " شناسایی مي كنند. در حالی که نقش بیولوژیک RF به خوبی درک نمی شود، وجود آن به عنوان شاخص التهاب و فعالیت خودایمنی مفید است.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
نتایج تست RF مثبت ممکن است در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری هایی مانند لوپوس، سل، سیفيلیس، سارکوئیدوز، سرطان، عفونت ویروسی یا بیماری کبدي، ریوي، کلیوي و اندوکاردیت، دیده شود. تست RF برای تشخیص یا پايش این شرایط استفاده نمی شود.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
تست RF منفی، RA یا سندرم شوگرن را رد نمي كند. حدود 20 ٪ از افراد مبتلا به RA و بسیاری از افراد مبتلا به سندرم شوگرن، RF منفی هستند و / یا ممکن است سطوح بسیار پایین RF داشته باشد.تست هاي تكميلي
ANA, Autoantibodies, CCP (Cyclic Citrullinated Peptide Antibody), ESR, CRP, ENA panel, Synovial Fluid Analysisطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


اطلاعات تكميلي
تست RF آزمايش ارزشمندی برای تأیید آرتریت روماتوئید یا سندرم شوگرن است، اما می تواند در شرایط دیگر نيز مثبت شود. در حدود 75 ٪ از افراد مبتلا به RA و 60-70 ٪ از افراد مبتلا به سندرم شوگرن، تست RF مثبت دارند. RF ممکن است در افراد مبتلا به انواع اختلالات دیگرنظير عفونت های مداوم باکتریایی، ویروسی و انگلی و بعضی سرطان ها نيز نمايان شود. گاهی اوقات ممکن است در افراد مبتلا به بیماری های ریوي، کبدی و کلیوی دیده می شود و می توان آن را در درصد کمی از افراد سالم نيز يافت.
تست RF باید همراه با علائم فرد و سابقه بالینی تفسير شود تا RA، سندرم شوگرن و یا بيماري هاي دیگر تشخيص داده شود.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان