CRP

نام آزمايش
CRP

 

پروتئین فاز حاد یا CRPنام انگليسي تست
C-Reactive Protein


مخفف انگليسي تست
CRP


نوع نمونه
نمونه خون وریدي بازو


علت درخواست تست
اين تست برای تشخیص وجود التهاب و پايش پاسخ به درمان استفاده مي شود.
وقتی پزشک مشکوک مي شود که ممکن است بيمار از یک اختلال التهابی رنج ببرد (با انواع خاصی از ورم مفاصل و اختلالات خود ایمنی یا بیماری التهابی روده) یا برای كنترل وجود عفونت (به خصوص بعد از عمل جراحی) اين تست درخواست مي شود.
همچنین برای کمک به ارزیابی شرایط آرتریت روماتوئید و لوپوس درخواست مي شود و برای تعیین مؤثر بودن درمان اغلب تكرار مي شود.
CRP برای پايش بهبود جراحت و برای پايش بیمارانی که جراحی، پیوند اعضا، یا سوختگي دارند، به عنوان یک سیستم تشخیص زودهنگام برای عفونت هاي ممكن استفاده مي شود.
توضیح راجع به تست
CRP يك واکنش دهنده فاز حاد است، ماده اي كه توسط کبد ساخته مي شود ترشح و در عرض چند ساعت پس از شروع عفونت یا التهاب به داخل جریان خون ترشح مي شود. افزایش آن در خون می تواند مقدم بر درد، تب یا دیگر شاخص های بالینی باشد. سطح CRP می تواند در پاسخ به التهاب، هزار برابر شود و می تواند در پايش فعالیت بیماری با ارزش باشد.
این آزمايش به ويژه براي مشکلات التهابي بسیار مفید است، چون سطح CRP با برطرف شدن التهاب افت مي كند.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
مقدار آن پس از حمله قلبی، در سپسیس و بعد از عمل جراحی افزايش مي يابد.
عفونت یا التهاب حاد باعث افزایش CRP در خون مي شود.
CRP در افراد چاق و مراحل آخر بارداری افزايش مي يابد.در چه شرایطی تست کاهش می یابد

اگر سطح CRP در خون افت كند، به معنی بهبودي و كاهش التهاب است.تست هاي تكميلي
CRP با حساسیت بالا (hs-CRP)، سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
استفاده از قرص هاي جلوگيري از بارداري يا هورمون درماني CRP را افزايش مي دهداطلاعات تكميلي
[ برای آزمايش خطر ابتلا به بیماری های قلبی، از آزمايش حساس تر (hs - CRP) استفاده مي شود]

منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان