Protein C

نام آزمايش
ميزان پروتئين C

 

 

فاکتور پلاکتی و پروتئین c

نام انگليسي تست
Protein C, Functional or Antigen


نام فارسي تست
پروتئين C


آمادگي بيمار
فرد باید حداقل 10 روز بعد از حملات ايجاد لخته منتظر بماند و درمان ضدانعقاد خوراکی را 2 هفته قبل از انجام این تست قطع كند.نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به ارزیابی حملات ايجاد لخته؛ برای تعیین احتمال كمبود ارثي يا اكتسابي پروتئین C در فرد؛ يا هنگامی که فرد لخته خون با علت ناشناخته (ترومبوآمبولی) دارد؛ زمانی که نوزاد اختلال شدید لخته شدن، مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) یا پورپوراي برق آسا دارد؛ گاهی اوقات هنگامی که یکی از بستگان نزدیک فرد، كمبود ارثي پروتئین C دارد، درخواست مي شود.
اين آزمایش معمولا به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال اختلال لخته شدن (hypercoagulable) و/ یا کمک به شناسايي علت ترومبوز وریدی عمقی (DVT) یا ترومبوآمبولی وریدی (VTE) درخواست مي شود، به ويژه اگر در فرد نسبتا جوان (کمتر از 50 ساله) رخ داده، یا در محل غیرمعمول مانند رگ منجر به کبد یا کلیه یا رگ های خونی مغز تشکيل گرديده است.توضیح راجع به تست
آزمایش هاي پروتئین C و پروتئین S، آزمايش های جداگانه ای هستند که معمولا به عنوان بخشی از تحقيق درباره احتمال اختلال انعقادی انجام مي شوند. اين آزمایش ها مقدار هر پروتئین را اندازه گیری و عملکرد مناسب آنها را در بدن ارزیابی مي كنند.
تست هاي عملکردی برای پروتئین C و پروتئین S، فعالیت آنها را اندازه گيري مي كند و توانایی آنها را در تنظیم و كند كردن لخته شدن خون ارزیابی می کند. کاهش فعالیت، ممکن است به علت کاهش غلظت پروتئین C یا S یا به ندرت، ناشي از ناکارآمدي پروتئین C یا S باشد.
تست هاي آنتي ژن پروتئین C و پروتئين S، مقدار پروتئین موجود را اندازه گیری مي كنند.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
کاهش غلظت پروتئین C و پروتئین S ممکن است در تولید ناکافی و یا افزایش مصرف آنها؛ بیماری های کبد، کمبود ویتامین K، یا درمان با ضدانعقاد هپارین يا وارفارین؛ شرایطی مانند انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC)، مصرف زياد فاكتورهاي انعقادی؛ با عفونت هاي شدید (بيماري هاي التهابی)، بیماری کلیوی، سرطان ها، HIV، در دوران بارداری، بلافاصله به دنبال یک حملات ايجاد لخته دیده می شود.تست هاي تكميلي
Factor V Leiden; Prothrombin 20210; Homocysteine; Lupus Anticoagulant Testing; Antithrombin Activityطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
پروتئین هاي C و S به تشکیل لخته خون را منظم کمک مي كنند. آنها در سیستم بازخورد با ترومبین (فاکتور انعقادی که می تواند تشكيل لخته خون را كند يا تند كند)، با هم کار می کنند. ترومبین ابتدا با پروتئیني به نام ترومبومودولين ترکیب مي شود، سپس پروتئین C را فعال مي كند. سپس این پروتئین C فعال شده (APC) با پروتئین S (کوفاکتور) ترکیب مي شود و با هم کار می کنند تا فاکتورهای انعقادی VIIIa و Va (این فاكتورهاي فعال شده برای تولید ترومبین مورد نیاز هستند) را كاهش دهند. این كار در كاهش توليد ترومبین جدید و مهار لخته بيشتر مؤثر است.

معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان