CA 125

نام آزمايش
CA 125 (كارسينوم آنتي ژن 125)

 

 

آزمایش کانسر رحم و تخمدان

نام انگليسي تست
Cancer Antigen 125


مخفف انگليسي تست
CA-125


نام هاي متعارف ديگر
CA 125 tumor marker


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای پايش درمان سرطان تخمدان یا تشخیص عود بيماري؛ قبل از شروع درمان سرطان تخمدان یا اگر فرد در معرض خطر بالایی برای ابتلا به سرطان تخمدان قرار دارد، و در فواصل زمانی در طول درمان و بعد از آن درخواست مي شود. اين تست همچنين برای تشخیص برگشت سرطان پس از درمان کامل استفاده می شود. مجموعه ای از آزمايش هاي CA - 125 که غلظت هاي در حال افزایش یا كاهش را نشان مي دهند، اغلب مفیدتر از نتیجه يك آزمايش منفرد می باشند و برای آزمایش و پايش زنان با احتمال خطر بالا كه سابقه خانوادگی سرطان تخمدان دارند، اما هنوز این بیماری را ندارند، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
اين تست، مقدار CA - 125 در خون را اندازه گیری مي كند. CA - 125 پروتئیني است که روي سطح اکثر (اما نه همه) سلول های سرطانی تخمدان قرار دارد. به طور قابل ملاحظه اي افزایش غلظت CA - 125 ممکن است در خون زنی که سرطان تخمدان دارد، موجود باشد. مقادیر کمی از CA - 125 توسط بافت های طبیعی در سراسر بدن و توسط برخی از سرطان های دیگر تولید می شوند. سطوح آن در خون ممکن است با انواع بيماري هاي غیرسرطانی، شامل قاعدگی، بارداری و بیماری التهابی لگن در حد كمي افزايش يابد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
مقدار اين آنتي ژن در خون در شرایطي مانند قاعدگی طبیعی، بارداری، اندومتریوز و بیماری التهابی لگن افزایش می یابد.


تست هاي تكميلي
Tumor markers, BRCA-1 and BRCA-2طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


اطلاعات تكميلي
اگر سطح CA - 125 در طی درمان افت كند، عموما نشان می دهد که سرطان به درمان پاسخ مي دهد. اگر سطح CA - 125 افزایش یابد يا ثابت بماند، پس ممکن است سرطان به درمان پاسخ ندهد. سطوح بالاي CA - 125 سطوح پس از كامل شدن درمان، ممکن است برگشت سرطان را نشان دهد.
اگر یک زن که مبتلا به سرطان تخمدان تشخیص داده شده است، سطح پایه CA - 125 طبیعی دارد، پس اين آزمايش احتمالا برای پايش سرطان تخمدان او مناسب نیست. در این حالت، ممکن است سرطان تخمدان CA - 125 تولید نمي كند و بنابراين نشانگر خوبی براي پیشرفت بیماری نیست.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان