CA 15-3

نام آزمايش
CA 15-3 (كارسينوم آنتي ژن 15-3)

 

تومور مارکر,آزمایش سرطان,آزمایش سرطان تخمدان,کنسر رحم,هورمون,آزمایش سرطان پستاننام انگليسي تست
Cancer Antigen 15-3


مخفف انگليسي تست
CA 15-3


نام هاي متعارف ديگر
CA-Breast; Cancer antigen-breast


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو

علت درخواست تست
اين تست برای پايش پاسخ به درمان سرطان تهاجمي پستان و بررسي عود بیماری؛ هنگامی که فرد برای سرطان تهاجمی پستان درمان شده، يا تحت درمان است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
CA 15-3، پروتئیني است که توسط سلول های طبیعی پستان تولید مي شود. در بسیاری از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی پستان، افزایش تولید CA 15-3 و آنتی ژن سرطانی مرتبط 29.27 وجود دارد. CA 15-3 باعث سرطان نمي شود؛ بلکه توسط سلولهای تومور رها و وارد جریان خون مي شود كه آن را به عنوان یک تومور مارکر براي پيگيري دوره سرطان، مفید مي سازد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
با پیشرفت سرطان پستان، CA 15-3 افزایش مي يابد. افزايش خفیف تا متوسط CA 15-3 در بيماري هاي گوناگون شامل سرطان کبد و پانکراس، سیروز، بدخيمي هاي ریه، پانکراس، تخمدان، کبد و سرطان روده بزرگ، اختلالات خوش خیم پستان و نيز در درصد خاصي از افراد به ظاهر سالم دیده می شود. 15-3 CA ارتفاعات دیده می شود در شرایط غیر سرطانی ، تمایل دارند در طول زمان پایدار باشد.
افزایش غلظت CA 15-3 در طول زمان، نشان دهنده پاسخ ندادن بیمار به درمان يا عود سرطان است.


A
تست هاي تكميلي
CA 27.29; Tumor markers; CEA; Her2/neu; Hormone Receptor Status; Gene Expression Tests for Breast Cancerطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان