CA 19-9

نام آزمايش
CA 19-9 (كارسينوم آنتي ژن 19-9)

 

 

سرطان لوزالمعده

نام انگليسي تست
Cancer Antigen 19-9


مخفف انگليسي تست
CA 19-9

نام هاي متعارف ديگر
Cancer antigen-GI; CA-GI

آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به افتراق بین سرطان لوزالمعده و بيماري هاي دیگر مثل پانكراتيت؛ پايش پاسخ به درمان سرطان لوزالمعده و/ يا پيشرفت سرطان و بررسي عود بيماري؛ يا وقتی که پزشک مشکوک است که فرد سرطان لوزالمعده دارد و در حین درمان سرطان لوزالمعده یا پس از آن، درخواست مي شود.
هنگامی که فرد دارای علائمي است که ممکن است سرطان لوزالمعده را نشان دهند (درد شکم، حالت تهوع، از دست دادن وزن و زردی)، CA 19-9 ممکن است همراه با سایر آزمایش ها، نظير CEA، بیلی روبین و/ یا پانل کبد درخواست شود.
توضیح راجع به تست
آنتی ژن 19-9 سرطان (CA 19-9)، پروتئیني است که در سطح برخی از سلول های سرطانی قرار دارد. CA 19-9 باعث سرطان نمي شود؛ بلکه توسط سلول های تومور رها مي شود و به عنوان یک تومور مارکر مفيد براي پي گيري دوره سرطان عمل مي كند.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
بیماری هایی مانند سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان کیسه صفرا، انسداد مجرای صفراوی (به عنوان مثال، سنگ کیسه صفرا)، پانکراتیت، فیبروز سیستیک و بیماری کبد باعث افزايش مقدار CA 19-9 مي شوند.


تست هاي تكميلي
Bilirubin, CEA, Liver panel, Tumor markersطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدمنبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان