CEA

نام آزمايش
CEA

 

CEAنام انگليسي تست
Carcinoembryonic Antigen


مخفف انگليسي تست
CEA


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست

نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو

علت درخواست تست
برای کمک به تعیین وجود سرطان در بدن، هر چند كه به عنوان آزمون غربالگری جمعیت عمومی توصیه نمی شود؛ برای پايش درمان سرطان شامل پاسخ به درمان و عود بيماري؛ برای کمک به مرحله بندی سرطان درخواست مي شود.
وقتی که پزشک فکر می کند که نشانه های فرد احتمال سرطان را تداعي مي كند؛ قبل از شروع درمان سرطان و همچنین در فواصل زمانی در طول درمان و بعد از آن درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
CEA، پروتئیني است که در بافت های جنینی یافت می شود. زمانی که نوزاد متولد مي شود، سطح قابل تشخیص آن در خون ناپدید می شود. در بزرگسالان، CEA به طور معمول در سطوح بسیار پایین در خون موجود است. هنگامی که غلظت CEA بالا مي رود، ممکن است وجود سرطان را نشان دهد. هرچند كه افزایش CEA ممکن است به دلیل بيماري هاي خوش خیم باشد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
افزایش سطح CEA می تواند توسط تعدادي از بيماري هاي غیرمرتبط با سرطان مانند سیروز، التهاب، زخم معده، کولیت اولسراتیو، پولیپ رکتوم، آمفيزم و بیماری خوش خیم پستان شود.
افراد سیگاري نسبت به افراد غيرسيگاري گرايش بيشتري به سطوح بالاتر CEA دارند.تست هاي تكميلي
Tumor Markersطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
CEA عمدتا برای پايش درمان بیماران مبتلا به سرطان، به ویژه افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ استفاده مي شود. پس از جراحی ، مقادير CEA در پايش پاسخ به درمان و در تعیین عود بيماري مفید است. CEA به عنوان شاخص برای سایر اشكال سرطان شامل سرطان راست روده، ریه، پستان، کبد، پانکراس، معده و تخمدان استفاده می شود. همه سرطان ها CEA تولید نمي كنند و تست CEA مثبت همیشه به علت سرطان نيست. بنابراین، CEA برای غربالگری جمعیت عمومی استفاده نمی شود.


منبع:معاونت درمان