Microalbumin

نام آزمايش
اندازه گيري ميكروآلبومين به روش الايزا

 

میکروآلبومیننام انگليسي تست
Microalbumin and Microalbumin/Creatinine Ratio


نام فارسي تست
اندازه گيري ميكروآلبومين به روش الايزا


نام هاي متعارف ديگر
Urine microalbumin; Albumin-to-Creatinine ratio; ACR

آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه ادرار تصادفی، زمان بندی شده، یک شبه و یا 24 ساعته


علت درخواست تست
اين تست برای غربالگري اختلال کلیوی احتمالي یا برای آسیب اولیه به کلیه ها در افراد داراي دیابت؛ پس از تشخیص دیابت یا فشار خون بالا به طور سالانه درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
تست ميكروآلبومين، شاخص اولیه نارسایی کلیه است. مقادير بسيار كم آلبومین را که بدن چند سال قبل از آن كه آسیب کلیوی ظاهر شود، شروع به آزاد كردن داخل ادرار مي كند، اندازه گيري مي نمايد. آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود. در غلظت های بالا در خون وجود دارد، اما زمانی که کلیه ها به خوبي كار مي كنند، عملا آلبومین اجازه نشت به داخل ادرار را ندارد. اگر کلیه ها، آسیب دیده یا بیمار شوند، شروع به از دست دادن توانایی خود در فیلتر کردن پروتئین به خارج از ادرار مي كنند. این حالت معمولا در بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، با افزایش مقدار پروتئین در ادرار با بازتاب افزایش نارسايي کلیه، دیده می شود.
آزمايش ميكروآلبومين تصادفی و یا نسبت ميكروآلبومين/ کراتینین غالبا به عنوان آزمايش غربالگری بیماران داراي بيماري هاي مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، که آنها را در خطر بالاتر ابتلا به نارسایی کلیه قرار داده درخواست مي شود. تست زمان بندي شده ميكروآلبومين (4 ساعته یا یک شبه) ممکن است به عنوان ابزار غربالگری جایگزین درخواست شود. اگر مقدار قابل توجهی از ميكروآلبومين با این تست های غربالگری تشخیص داده شود، با آزمایش 24 ساعته ميكروآلبومين تأیید مي شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
افزایش كم در سطوح ميكروآلبومين در ادرار نشان می دهد که فرد در یکی از مراحل بسیار اولیه بیماری کلیوی در حال توسعه قرار دارد. سطوح بسیار بالاي آن نشان می دهد که بیماری کلیه در شکل شدیدتري وجود دارد. سطوح نرمال آن، نمايانگرعملکرد طبیعی كليه است.


تست هاي تكميلي
Albumin; Creatinine; Glucose; A1Cطریقه جمع آوری نمونه
از بيمار خواسته مي شود كه نمونه تصادفی ادرار، نمونه زمان بندي شده ادرار (مانند ادرار 4 ساعته یا یک شبه)، یا نمونه ادرار 24 ساعته را جمع آوري نمايد. پزشک یا آزمایشگاه ظرف و دستورالعمل هاي لازم برای جمع آوری صحيح نمونه ادرار زمان بندي شده یا 24 ساعته را به بيمار مي دهند.


اطلاعات تكميلي
سطوح بالای آلبومین ادرار در افراد مبتلا به دیابت یا فشار خون بالا با افزایش خطر پیشرفت بیماری قلبی عروقی (CVD) مرتبط هستند، حتی اگر آن سطوح در محدوده طبیعی مرجع قرار دارند.


منبع:معاونت درمان