C Peptide

نام آزمايش
C-peptide

 

c peptideنام انگليسي تست
C-peptide


نام هاي متعارف ديگر
Insulin C-peptide; Connecting peptide insulin; Proinsulin C-peptideآمادگي بيمار
قبل از انجام اين آزمايش بايد از پزشك در مورد لزوم ناشتا بودن سؤال شود


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو و گاهي نمونه ادرار 24 ساعته


علت درخواست تست
اين تست برای پايش تولید انسولین توسط سلول های بتا در لوزالمعده و برای کمک به تعیین علت هیپوگلیسمی؛ هنگامی که فرد مبتلا به دیابت است و پزشک مي خواهد تعیین كند اگر بيمار به اندازه کافی انسولین تولید مي كند یا اگر وقت آن است که درمان خوراکی را با تزریق انسولین یا پمپ انسولین مكمل كند؛ زمانی که پزشک مشکوک شود فرد مقاومت به انسولین دارد؛ و هنگامی که فرد هيپوگليسمي دارد، درخواست مي شود.
اين تست برای کمک به تشخیص دیابت درخواست نمی شود، اما هنگامی که فرد به تازگی مبتلا به دیابت تشخیص داده شده است، ممکن است به تنهايي یا همراه با سطح انسولین برای کمک به تعیین اين كه لوزالمعده فرد هنوز چه مقدار انسولین تولید مي كند، درخواست شود.توضیح راجع به تست
این تست مقدار C - پپتید را در نمونه خون یا ادرار اندازه گيري مي كند. C - پپتید، ماده اي (اسیدهای آمینه زنجیره کوتاه) است که زمانی تولید می شود که پروانسولين، یک مولکول غیر فعال، تجزیه شود تا دو مولکول تشکيل دهد. یکی از این مولکولها C - پپتید است و دیگري انسولین است. C - پپتید است با همان سرعت انسولین تولید مي شود، و آن را به عنوان شاخص تولید انسولین، مفید مي سازد.
C - پپتید می تواند برای کمک به تولید انسولین ساخته شده توسط بدن (درونزا) و برای کمک به افتراق آن از انسولیني كه توسط بدن تولید نمی شود، اما به عنوان داروی دیابتی (برونزا) مصرف مي شود و در نتيجه C - پپتید را توليد نمي كند، مورد استفاده قرار گیرد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
سطوح بالاي C - پپتید با مصرف گلوکز، مقاومت به انسولین، انسولينوما، هیپوکالمی، حاملگی، سندرم کوشینگ و نارسایی کلیه دیده می شود.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
سطوح پایین C - پپتید، با تولید ناكافي انسولین توسط سلول هاي بتا، سركوب توليد انسولين توسط انسولين اگزوژن (برونزا) يا با تست هاي سركوبي كه موادي مانند سوماتوستاتین را درگير مي كنند، ديده مي شود.
تست هاي تكميلي
Insulin; Glucoseطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طریق وارد کردن سوزن داخل سیاهرگ بازو به دست می آید. اگر نمونه ادرار 24 ساعته مورد نیاز است، از بيمار خواسته خواسته مي شود که تمام ادرار خود را در طول یک دوره زمانی 24 ساعته جمع آوري كند.تداخلات دارويي
درمان با انسولین با آزمایش هاي انسولین تداخل مي كند و ارزیابی تولید انسولین آندوژن (درونزا) را غیرممکن مي سازد. در این موارد، اندازه گیری C - پپتید جایگزین مناسبي برای تست انسولین است.
منبع:معاونت درمان