ACTH

نام آزمايش
ACTH

 

هورمون کورتیزول و acthنام انگليسي تست
Adrenocorticotropic Hormone


مخفف انگليسي تست
ACTH


نام هاي متعارف ديگر
Corticotropinآمادگي بيمار
پزشک ممکن است درخواست كند كه فرد از شب قبل ناشتا باشد. نمونه خون است به طور شاخص حدود 8 صبح گرفته مي شود.نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص بیماری های غده فوق کلیوی و هیپوفیز، مانند سندرم کوشینگ، بیماری کوشینگ، بیماری آدیسون، تومورهای آدرنال و تومورهای هیپوفی؛ يا هنگامی که فرد علائم مرتبط با تولید زياد یا کمبود کورتیزول دارد؛ زمانی که پزشك مشکوک است که فرد عدم تعادل هورمونی دارد که می تواند باعث ايجاد مشکل در غدد هیپوفیز یا آدرنال شود، درخواست مي گردد.
توضیح راجع به تست
این تست میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپيك (ACTH) را در خون اندازه گیری می كند. ACTH هورمونی است که سبب تحریک تولید کورتیزول مي شود. کورتیزول، هورمون استروئیدی مهمي برای تنظیم متابولیسم قند، پروتئین و چربی، با سرکوب پاسخ سیستم ایمنی بدن و حفظ فشار خون است. به طور طبيعي، سطح ACTH هنگامی که کورتیزول کم است، افزایش مي يابد و هنگامی که کورتیزول زیاد است، كاهش مي يابد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
بیماری کوشینگ، بیماری آدیسون، یا تومور تولید کننده ACTH غيرطبيعي و استرس ACTH را افزایش مي دهند. برخی از تومورها در خارج از هیپوفیز در مکان هايی مانند ریه ها می توانند غلظت کورتیزول را با تولید ACTH افزایش دهند.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
تومور آدرنال، داروهای استروئیدی یا کم کاری هیپوفیز مي توانند ACTH را افزایش دهند.تست هاي تكميلي
Cortisol, Cortrosyn (ACTH) stimulation test, Dexamethasone suppression testطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
برخی از داروها شامل آمفتامین، انسولین، لوودوپا، متوکلوپرامید و RU 486 می توانند باعث افزايش سطح ACTH شوند.اطلاعات تكميلي
کورتیزول بیش از حد می تواند باعث ايجاد چاقی كه عمده وزن بر روی تنه است، نه بازوها و پاها؛ صورت گرد؛ پوست شکننده و نازک؛ خطوط بنفش بر روی شکم؛ ضعف عضلانی؛ آکنه؛ و افزایش موی بدن شود. اینها اغلب با یافته هایي مانند فشار خون بالا، پتاسیم کم، بیکربنات بالا ، سطح گلوکز بالا و گاهی دیابت همراهند.
تولید ناکافی کورتیزول ممکن است باعث ايجاد ضعف عضلانی؛ خستگی؛ کاهش وزن؛ افزایش رنگدانه پوست، حتی در مناطقي كه در معرض نور خورشيد قرار ندارند؛ و از دست دادن اشتها شود. اینها اغلب با یافته هایي مانند افت فشار خون، قند خون پایین، سدیم پایین، پتاسیم و کلسیم بالا همراهند.
غلظت ACTH و کورتیزول در طول روز متفاوت است. به طور طبيعي، ACTH در صبح، در بالاترین سطح خود و در شب، در کمترین میزان خود مي باشد. تولید کورتیزول را تحریک مي كند که الگوی روزانه يكساني را پیروی مي كند، اما پس از بالا رفتن ACTH، بالا خواهد رفت و در اواخر شب، به پایین ترین سطح خود افت مي كند. بیماری هایی که بر تولید ACTH و کورتیزول اثر مي گذارند، اغلب این تغييرات روزانه را مختل مي کنند.

منبع:معاونت درمان