Calcitonin

نام آزمايش
Calcitonin

 

هورمون کلسی تونین و پاراتیروئید هورموننام انگليسي تست
Calcitonin

نام هاي متعارف ديگر
Human calcitonin; Thyrocalcitonin


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص و پايش هیپرپلازی سلول-C و سرطان مدولاري تیروئید؛ برای غربالگری افراد در معرض خطر ابتلا به نئوپلازی اندوكرين متعدد نوع 2 (MEN 2)؛ (multiple endocrine neoplasia type 2) يا وقتی که پزشک مشکوک به ابتلاي فرد است، یا زمانی کهفرد برای سرطان مدولاری تیروئید درمان می شود، یا وقتی یکی از اعضای خانواده بيمار به سرطان مدولاری تیروئید يا MEN 2 مبتلا است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این تست، مقدار کلسی تونین در خون را اندازه گیری مي كند. کلسی تونین هورموني است كه توسط سلول های خاص در تیروئید به نام سلول هاي -C توليد مي شود. کلسی تونین در تنظیم سطح کلسیم در خون درگیر است و شکستن استخوان ها را مهار مي كند (جذب)، اگرچه چگونگي کار کلسی تونین در بدن انسان نامشخص است. چند هورمون توليد مي كند که به کنترل میزان سوخت و ساز کمک مي كند- عمدتا تیروکسین (T4) و تري يدوتيرونين (T3).در چه شرایطی تست افزایش می یابد
سطح کلسی تونین در دو بيماري نادر هیپرپلازی سلول-C و سرطان مدولاری تیروئید، سرطان ريه، انسولينوما و تومورهاي پانكراتيك ديگر به نام ويپوما افزايش مي يابد.


تست هاي تكميلي
RET oncogene; Calcium; Thyroid biopsy; Scan; Ultrasoundطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
افزايش قابل ملاحظه کلسی تونین، شاخص خوبی از هیپرپلازی سلول-C یا سرطان مدولاری تیروئید است؛ با این حال پزشک از روش های دیگر، مانند بیوپسی تیروئید، اسکن و سونوگرافی برای تشخیص استفاده مي کند.
با درمان موفقیت آمیز برای سرطان مدولاری تیروئید (برداشتن غده تیروئید و مقداري از بافت اطراف آن)، مقدار کلسی تونین معمولا به سطوح بسیار پایین افت خواهد كرد. اگر مقادیر در طول زمان، کم باقی بمانند، پس احتمالا درمان مؤثر بوده است. در برخی از موارد، سطح کلسی تونین افت خواهد کرد، اما پس از درمان، در حد كمي بالا باقی می ماند. این بدان معنی است که برخی از بافت هاي تولیدكننده کلسی تونین باقی مانده اند. اگر میزان کلسی تونین در طول زمان شروع به افزایش كند، پس احتمالا سرطان مدولاری تیروئید عود كرده است.
منبع:معاونت درمان