Estriol

نام آزمايش
Estriol

 

هورمون استریول و استرادیول و استروننام انگليسي تست
Estriol


مخفف انگليسي تست
E3


نام فارسي تست
استريول


نام هاي متعارف ديگر
Estrogen fractions/fractionated; Estriol (E3)


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست، اما زمان نمونه گيري با سيكل قاعدگی، یا هنگامی که فرد حامله است، با سن حاملگی ارتباط دارد.


نوع نمونه
نمونه خون ورید بازو، نمونه ادرار 24 ساعته، یا گاهی اوقات نمونه بزاق تازهعلت درخواست تست
اين تست برای اندازه گیری یا پايش سطح استروژن بيمار در صورتي كه سيكل قاعدگی غیرطبیعی بي دليل، خونریزی غیر طبیعی یا سنگین، ناباروری، علائم یائسگی یا هر گونه تغییرات هورمونی دیگر دارد؛ همچنین برای آزمایش وضعیت جنین و جفت در طول مراحل اولیه بارداری و برای ارزیابی مؤنث بودن، وجود ویژگی های شبه زنانه در مردان؛ يا هنگامی که بيمار علائم عدم تعادل هورموني، خونریزی غیر طبیعی واژینال، توسعه غيرمعمول و/ يا زود اندام جنسی (مؤنث) نشان می دهد، یا وقتی که پزشک بخواهد سلامت جفت و جنین را در طول بارداری پايش كند؛ زمانی که یک مرد علائم زنانه نشان می دهد، درخواست مي شود.
استريول گاهی اوقات ممکن است به صورت سریالي براي کمک به پايش بارداری پرخطر درخواست شود.توضیح راجع به تست
استروژن ها، گروهي از استروئیدها هستند که سيكل قاعدگی را تنظیم مي كنند و به عنوان هورمونهای جنسی زنانه اصلی عمل مي كنند. شایع ترین اشكال استروژن جهت آزمایش، استرون (E1)، استرادیول (استرادیول- 17 بتا، E2) و استريول (E3) هستند. استروژن هاي تام معمولا در خون یا ادرار اندازه گیری می شوند.
استروژن ها مسئول توسعه اندام های جنسی و صفات جنسی ثانویه زنانه هستند و به سيكل قاعدگی و بارداری گره خورده اند. آنها هورمونهای جنسی اصلی در زنان در نظر گرفته مي شوند و به مقدار کم در مردان وجود دارند. E1 و E2، دو استروژن اصلي در زنان غیر باردار هستند، در حالی که E3 هورمون اصلی بارداری است.
استريول (E3)، استروژن عمده در بارداری با مقادیر نسبتا بزرگ، تولید شده توسط جفت در حال توسعه است. سطوح استريول در هفته هشتم بارداری شروع به افزايش مي كند و تا مدت کوتاهی قبل از زایمان ادامه مي يابد. استريول در حال گردش در خون مادر، به سرعت از بدن پاک می شود. هر اندازه گیری از استريول یک تصویر لحظه ای است از آنچه که براي جفت و جنین رخ مي دهد، اما تغيير طبیعی روزانه در غلظت استريول نیز وجود دارد.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
عدم بارداریتست هاي تكميلي
Follicle stimulating hormone (FSH); Luteinizing hormone (LH); Progesterone; Testosterone; Triple or Quad screen; Sex hormone binding globulinطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از ورید بازو یا نمونه ادرار 24 ساعته جمع آوری مي شود. بسته به نوع آزمايش درخواست شده، پزشک ممکن است نمونه بزاق تازه فرد را در یک لوله پلاستیکی جمع آوری كند؛ با این حال، آزمایش بزاق کمتر شایع است.


منبع:معاونت درمان