Progesterone

نام آزمايش
Progesterone

استرادیول و پروژسترون

 


نام انگليسي تست
Progesterone


نام فارسي تست
پروژسترون


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست؛ آخرین دوره قاعدگی بیمار و سه ماهه بارداری باید يادداشت شود.


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو؛ تعداد محدودی از آزمایشگاه ها می توانند این آزمايش را روي بزاق انجام دهند.


علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص علت ناباروری، تعيين انجام تخمک گذاری، کمک به تشخیص حاملگی خارج از رحم یا عدم بارداري؛ پايش سلامت بارداری و کمک به تشخیص علت خونریزی غیرطبیعی رحمی؛ يا در زمان های خاص در طول سيكل قاعدگی زن براي تعیین اینکه آیا/ چه هنگامي تخمک گذاری مي كند؛ در طول اوایل حاملگی، زمانی که علائم، امکان حاملگی خارج از رحم یا عدم بارداري را نشان می دهد؛ در طول بارداری برای کمک به تعیین سلامت جنین و جفت؛ و هنگامی که زن خونریزی غیرطبیعی رحمی دارد، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این تست، سطح پروژسترون در خون را اندازه گیری مي كند. پروژسترون، هورمون استروئیدی است که نقش اصلی آن کمک به آماده سازی بدن زن برای بارداری است؛ اين هورمون در پيوستگي با چند هورمون زنانه دیگر کار می کند.
سطوح پروژسترون ممکن است همراه با آزمايش های دیگر مانند FSH ، LH ،HCG، آزمایش تیروئید، آزمایش هاي انعقادی و CBC (شمارش کامل خون)، برای کمک به تعیین علت خونریزی غیرطبیعی رحم در زنان غیر باردار درخواست شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
برخی از کیست های تخمدان؛ حاملگی غیرقابل دوام كه به عنوان حاملگی مولار (بچه خوره) شناخته مي شود؛ شکل نادري از سرطان تخمدان؛ تولید بیش از حد پروژسترون توسط غدد فوق کلیوی؛ هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) سطح پروژسترون را افزايش مي دهند.
سطح پروژسترون در بارداری هاي چندتايي (دوقلو، سه قلو و غیره) نسبت به بارداري هايي که فقط یک جنین دارند، بالاتر خواهد بود.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
مسمومیت در اواخر بارداری؛ کاهش فعالیت تخمدان؛ عدم قاعدگی (آمنوره)
سطح پروژسترون را كاهش مي دهند.تست هاي تكميلي
Estrogens, hCG, FSH, LHطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد؛ تعداد محدودی از آزمایشگاه ها می توانند این آزمايش را روي بزاق انجام دهند.


تداخلات دارويي
استفاده از مکمل های استروژن و پروژسترون، می تواند بر مقدار اين هورمون تاثیر بگذارد.اطلاعات تكميلي
تفسیر نتایج آزمايش پروژسترون، به علت درخواست آزمایش و به دانستن آن كه زن در كجاي سيكل قاعدگی یا بارداری خود قرار دارد، بستگی دارد. سطوح پروژسترون معمولا شروع به بالا رفتن مي كنند، زمانی که تخمك از تخمدان آزاد مي شود، برای چند روز افزایش مي يابد و سپس با شروع حاملگی بالا مي ماند، یا افت مي كند تا دوره قاعدگی شروع شود.
اگر سطح پروژسترون به صورت ماهانه بالا و پايين نرود، زن نمي تواند تخمک گذاری كند یا عادت ماهانه داشته باشد. اگر میزان آن به طور طبيعي در اوایل حاملگی افزایش نمي یابد، حاملگی ممکن است خارج از رحم باشد، و/ یا ممکن است شکست بخورد. اگر اندازه گیری سریالي، افزایش سطوح پروژسترون در طول زمان را نشان نمی دهد، ممکن است مشکلاتي با قابليت زنده ماندن جفت و جنین وجود دارد.


منبع:معاونت درمان