Thyroglobulin

نام آزمايش
Thyroglobulin

 

 

تیروگلوبولین

نام انگليسي تست
Thyroglobulin, Serum or Plasma


مخفف انگليسي تست
Tg


نام فارسي تست
تيروگلوبولين


نام هاي متعارف ديگر
Tgآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای پايش درمان سرطان تیروئید و تشخیص عود آن؛ گاهي برای کمک به تعیین علت پرکاری و کم کاری تیروئید؛ قبل و بعد از اتمام درمان سرطان تیروئید، قبل و بعد از درمان با ید رادیواکتیو و در فواصل منظم برای پايش عود بيماري درخواست مي شود. اين تست گاهی برای پايش اثربخشی درمان بیماری گریوز و به ندرت ممکن است برای کمک به تعیین علت کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان درخواست شود.
اين تست ممکن است قبل از عمل جراحی برای برداشتن غده تیروئید سرطاني؛ پس از اتمام دوره درمان برای کمک به تعیین جا ماندن هر بافت تیروئید نرمال و/ یا سرطانی؛ به طور منظم بعد از جراحی براي اطمينان از عدم بازگشت تومور درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این تست مقدار تیروگلوبولین در خون را اندازه گیری مي كند. تیروگلوبولین، پروتئین تولید شده توسط غده تیروئید است. غده تیروئید به تنظیم سرعتي که بدن از انرژی استفاده مي كند، کمک می نمايد.
مقادير کم تیروگلوبولین در افراد با عملکرد طبیعی تیروئید، نرمال است. اگر غلظت تیروگلوبولین، در ابتدا در فرد مبتلا به سرطان تیروئید افزايش يافته است، پس احتمالا تیروگلوبولین می تواند به عنوان تومور مارکر استفاده شود. سطح تیروگلوبولین باید بعد از عمل جراحی برای برداشتن تیروئید (تیروئیدکتومی) و/ یا پس از درمان با ید رادیواکتیو غیرقابل تشخيص یا بسیار پایین باشد. اگر سطح آن هنوز هم قابل تشخیص است، ممکن است بافت تیروئید عادی یا سرطانی در بدن فرد جا مانده باشد، که نشان دهنده نیاز به درمان اضافی است.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
سرطان تیروئید پاپیلاری و فولیکولار، اغلب سبب افزایش سطح تیروگلوبولین در خون مي شوند


تست هاي تكميلي
Thyroglobulin antibody, Tumor markers, TSH, Thyroxine (T4)طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
آنتی بادی تیروگلوبولین (TgAb) به طور شاخص همراه با تست تیروگلوبولین درخواست مي شود. آنتی بادی هاي تیروگلوبولین، پروتئین های تولید شده توسط سیستم ایمنی بدن، برای حمله به تیروگلوبولین هستند. این آنتی بادی ها می توانند در هر زمان توسعه يابند. هنگامی که آنها وجود دارند، به هر تیروگلوبولیني كه ممکن است در خون موجود باشد، متصل مي شوند و با تفسیر آزمایش تیروگلوبولین تداخل مي كنند.

منبع:معاونت درمان