AST

نام آزمايش
SGOT (AST)

آنزیم کبدی

نام انگليسي تست
Aspartate aminotransferaseمخفف انگليسي تست
AST; SGOTنام فارسي تست
آسپارتات آمینوترانسفرازنام هاي متعارف ديگر
Serum glutamic- oxaloacetic transaminase ; SGOT; Aspartate transaminase; AST/ALT ratioآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست؛ عدم انجام ورزش سنگين


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای تشخیص آسیب کبدی و / یا کمک به تشخیص بیماری کبدی است.
وقتی که پزشک فکر می کند بيمار دارای علائم اختلال کبدی است.
توضیح راجع به تست

AST آنزیمي در سلول هاي سراسر بدن است، اما بيشتر در قلب و کبد و تا حد کمتری در کلیه ها و ماهیچه یافت می شود. در افراد سالم، سطح AST در خون پایین است. هنگامی که سلول های کبد یا عضله آسیب می بینند، AST را داخل خون آزاد می کنند. به همين دليل AST یک آزمایش مفيد برای تشخیص آسیب کبدی است.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد
داروهای سمی براي کبد، سیروز و اعتیاد به الکل، پانكراتيت حاد و یا حتی ورزش سنگين، ممکن است سطح AST را افزایش دهد.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد
بارداری ممکن است سطح AST را کاهش دهد.
تست هاي تكميلي
ALT ،ALP ،GGT،
بیلی روبین، پانل کبد، آلبومین، پروتئین تام
طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
تزریق دارو به بافت ماهیچه اي ممکن است سطح AST را افزایش دهد.
اطلاعات تكميلي
AST اغلب همراه با آنزیم های کبدی دیگر، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) یا به عنوان بخشی از پانل کبد براي غربالگري و / یا کمک به تشخیص اختلالات کبدی درخواست مي شود. AST و ALT دو تا از مهمترین تست ها برای تشخیص آسیب کبدی در نظر گرفته مي شود، اگر چه ALT از AST اختصاصي تر است.
AST ممکن است پس از حمله های قلبی و آسیب های عضلانی، به درجه بسیار بیشتر از ALT افزايش يابد.
سطح AST در هپاتیت مزمن خيلي بالا نيست، اغلب کمتر از 4 برابر بالاترین سطح نرمال است. در هپاتیت مزمن، AST بین حد نرمال و افزایش كم، متفاوت است.منبع:معاونت درمان