بیوشیمی با نکات بالینی -جلد اول

1393/08/07

 

بیوشیمی با نکات بالینی

 

 کتاب بیوشیمی با نکات بالینی

 

 

بیوشیمی با نکات بالینی جلد اول
نویسنده : موسی محمدنیا افروزی
دکتر علیرضا فتح الهی
زیر نظر دکتر هوشنگ امیر رسولی
ناشر : ارجمند
تعدادصفحات : 784

فصل اول : ساختار سلول یوکاریوت
فصل دوم : ترکیب و ساختار DNA  و  RNA
فصل سوم : پروتئین ها ، ساختمان و ترکیب
فصل چهارم : همانند سازی ، نوترکیبی ، و ترمیم DNA
فصل پنجم : RNA رونویسی و پردازش RNA
فصل ششم : سنتز پروتئین ، ترجمه و تغییرات پس از ترجمه
فصل هفتم : DNA نوترکیب و بیوتکنولوژی
فصل هشتم : تنظیم بروز ژن
فصل نهم : پروتئین ها ، روابط ساختمان - عملکرد دستجات پروتئینی
فصل دهم : آنزیم ها ، طبقه بندی ، کینتیک و کنترل
فصل یازدهم : سیتوکروم های P450 و نیتریک اکسید سنتاز
فصل دوازدهم : غشاهای بیولوژیک ، ساختمان گیرنده ها و حمل و نقل

در محلول
فصل سیزدهم : اصول پایه تبدیل پیام

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران