شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه

1393/08/08

شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه

 

آزمایشگاه مرجع دانشگاه1. ارائه خدمات از طريق مديريت و انجام آزمايشات مرتبط با بيماريهاي تحت مراقبت واگير و غير واگير

2. فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع در شرايط بحران

3. ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق :

الف – استقرار استانداردهاي آزمايشگاهي متناظر با استاندارد ISO15189

ب – كمك به استقرار و نهادينه شدن استاندارد ها در آزمايشگاهاي تحت پوشش از طريق پشتيابي فن وعلمي و فراهم نمودن تسهيلات لازم در جهت اجراي برنامه هاي كنترل كيفي داخلي و كنترل و نگهداري تجهيزات در آزمايشگاه

پ – همكاري در اجراي موثر برنامه ارزيابي خارجي كيفيت

ج – همكاري در روند اعتبار بخشي آزمايشگاهها

4. اطمينان از عملكرد مطلوب كيتها از فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي

5. همكاري در زمينه استقرار و ارتقاي برنامه ايمني و امنيت زيستي آزمايشگاهي در آزمايشگاههاي تحت پوشش

6 . همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

7. مديريت آزمايشگاههاي مجري برنامه تشخيص اعتياد به مواد مخدر در برنامه هاي سوء مصرف مواد مخدر

8 . فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع آزمايشگاههاي مرتبط با برنامه مركز سلامت محيط وكار

9. مديريت اطلاعات

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران