اتو آنالیزر متناسب با آزمایش های مختلف

1392/01/19

مشخصات لازم برای یک اتوآنالایزر متناسب با آزمایش های مختلف

تمام اتوماتیك بودن سیستم

انعطاف پذیری برای اجرای مراحل آزمایش (از پی پت كردن نمونه تا تولید نتایج).

تعداد معرف های بیشتر در دستگاه قابل پذیرش باشد.

تعداد نمونه بیشتر در حالت دستیابی تصادفی اجرا شوند.

ظرفیت Cup یا جایگاه نمونه برداری همچنین تعداد تست ها بالا باشد(بلوك های یك بار مصرف كووت كه هر یك برای چند آزمایش طراحی شده باشند).

تمام جایگاه های بلوك كووت تحت كنترل دمایی باشند.

جایگاه های نگهداری معرف ها و محلول به راحتی قابل برداشت و نگهداری در یخچال باشند.

امكانات كنترل كامپیوتری (سیستم هوشمند كنترلی) برای اجرای عملیات وجود داشته باشد. (مانند كنترل سطح مایعات، كنترل وجود كووت و كنترل مراحل عملكرد موتور، اطمینان از اجرای صحیح عملیات در طی جریان آزمایش).

نرم افزار كه به كاربر امكان افزودن نمونه هایی جدید و برداشتن نمونه های انجام شده را در هر زمان بدهد در عین حال روی آزمایش فعال شده دخالتی نداشته باشد.

در هر زمان پس از افزودن نمونه برنامه سیستم قادر به تشخیص و برآوردن مراحل مورد نیاز برای آزمایش بوده و اطمینان دهد كه زمان ایده آل برای انجام آزمایش وجود دارد.

دو سرنگ مستقل از یكدیگر برای برداشت نمونه و معرف ها كه از نظر ایجاد صحت، اطمینان بخش است. همچنین احتمال آلودگی سطح خارجی سرنگ و آلودن معرف ها (carryover) را به صفر می رساند و سرعت پی پت را به حداكثر می رساند (افزایش می دهد).

سرنگ مربوط به نمونه قادر به برداشت حجم های مختلف نمونه از حداقل 3 الی 100 میكرولیتر باشد (مراحل 1 میكرولیتری) و سرنگ مربوط به معرف قادر به برداشت حجم 50 الی 900 میكرولیتری (در مراحل 5 میكرولیتری) باشد.

قابلیت استفاده از معرف های تولید تمام كارخانجات را داشته باشد (سیستم باز یا Open) و بتوان پروتكل های آزمایشات را با استفاده از معرف های مختلف از قبل برنامه ریزی کرد. (وارد كردن پارامتركیت های بیوشیمی)

موارد كاربردی خاصی كه استفاده از بیش از یك معرف مورد نیاز است توسط دستگاه قابل اجرا باشد.

دستگاه فاقد نیازهای نگهداری بوده (maintenance) و قدرت فوتومتری خطی به حد مطلوب باشد. هر چه كانال های اندازه گیری بیشتر باشند زمان خواندن كوتاه تر می شود. این عمل در عین حال حداكثر انعطاف پذیری و ایمنی اجرا را پدید خواهد آورد.

حداقل بازده سیستم 240 آزمایش در ساعت یا بیشتر باشد (برای آزمایشگاه‌های متوسط تا بزرگ).

آزمایشات قابل اجرای همزمان (On-board) زیاد بوده و ظروف محتوی معرف در هر زمان قابل سوار كردن باشد. افزایش تعداد معرف های (On-board) یا در حال اجرا باعث حذف نمونه برداری زیاد و كاهش زمان خواهد شد.

كاهش حجم معرف مصرفی باعث افزایش تعداد آزمایشات در هر Pack یا سینی خواهد شد.

استفاده از سیستم grating باعث اصلاح تفرق نوری و افزایش صحت فتومتر می شود.

كاربر امكان انتخاب بیش از 12 طول موج از حدود 340 نانومتر الی 750 نانومتر را داشته باشد

   منبع خبر: ماهنامه مهندسی پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران