دروس و واحدهای درسی رشته علوم آزمایشگاهی

1393/09/30

دروس و واحدهای درسی رشته علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

دروس و واحدهای درسی رشته علوم آزمایشگاهی

مقدمات آزمایشگاهی نظری و عملی

بیوشیمی عمومی

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

بیوشیمی پزشکی 1

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

بیوشیمی پزشکی 2

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

هورمون شناسی

آزمایشگاه هورمون شناسی

میکروب شناسی عمومی

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

باکتری شناسی پزشکی

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

انگل شناسی 1-

آزمایشگاه انگل شناسی 1

انگل شناسی 2

آزمایشگاه انگل شناسی 2

قارچ شناسی پزشکی

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی

خون شناسی 1

آزمایشگاه خون شناسی1

خون شناسی2

آزمایشگاه خون شناسی 2

ایمنی شناسی پزشکی

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی

بافت شناسی نظری

آزمایشگاه بافت شناسی

فیزیولوژی نظری

آزمایشگاه فیزیولوژی

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

سم شناسی

آزمایشگاه سم شناسی

ایمونوهماتولوژی

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

ژنتیک پزشکی

فارماکولوژی

آناتومی نظری

آناتومی عملی

فیزیک حیاتی

شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی

فیزیک عمومی

آزمایشگاه فیزیک عمومی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

آشنایی با بیماری های داخلی

آمار حیاتی

روانشناسی عمومی

روش های کنترل کیفی

روش تحقیق

سمینار

اصول و فنون و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

کارآموزی در عرصه 1

کارآموزی در عرصه2

زبان پیش دانشگاهی 1

زبان پیش دانشگاهی 2

زبان انگلیسی عمومی

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

کامپیوتر

دانش خانواده و جمعیت

ادبیات فارسی

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اخلاق اسلامی

تاریخ اسلام

متون اسلامی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

انقلاب اسلامی ایراندروس عمومی 24 واحد

دروس پیش نیاز 6 واحد

دروس پایه 31 واحد

دروس اختصاصی 61 واحد

کارآموزی در عرصه 16 واحد

دروس اضافه شده توسط گروه 1 واحد

کل واحد ها : 139


علوم آزمایشگاهیمجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران