تعبیر دیدن آزمایشگاه در خواب

1393/10/02

تعبیر دیدن آزمایشگاه در خواب


آزمایشگاه در خواب

 


اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشید اما در زندگى به آنها دست پیدا نمى کنید

اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل كنید ، نشانه آن است كه سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شكست روبرو می شوید.

اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانه آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید ، در صورتی كه می توانید از انرژی خود به نحو مفید تری استفاده كنید.


شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت

خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است

دیگران در آزمایشگاه کار می کنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.


اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد

دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد

 اگر بيننده خواب ببيند که در يک آزمایشگاه است در زندگي اش مرحله دشواري پيش مي آيد که لازم مي شود يک آزمايش را از سر بگذراند.

آزمایشگاه جائي است که کار تحقيقي در آن انجام مي گيرد ولي براي ما آزمایشگاه هميشه آزمايش و امتحان را تداعي مي کند و اين مبتني بر شناخت منحصر و محدودي است که نسبت به آزمایشگاه داريم لذا وقتي خويشتن را در چنين جائي ببينيم بي ترديد آزمايشي در پيش داريم.مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع : آنلی بیتون/ لیلا برایت/کتاب سرزمین رویاها/looper/نایت اسکین   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران