راه اندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه

1393/10/21

راه اندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه

راه اندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه

 

 

راه اندازی آزمایشگاه پاتولوژی

دستگاه های مورد نیاز بخش پاتولوژِی

دستگاه میکروتوم

Water Bath

Parfin Bath

دستگاه تیشو پروسسور

دستگاه تیغه تیز کن

Section Frozen

دستگاه فور

سانتریفوژ

هود

یخچال

ابزار مورد نیاز بخش پاتولوژی

تخته مخصوص برش بافت

قیچی

کارد مخصوص برش بافت

تیغ بیستوری همراه با دسته آن

مداد مخصوص

پنس

قلم الماس

تیغه میکروتوم

کاست

کپسول

قالب

لام

لامل

قلم مو

زنبیل رنگ آمیزی

دستکش

مواد مورد نیاز بخش پاتولوژی

فرمالین

گزیلول

اسید استیک

رنگ هماتوکسیلین

رنگ ائوزین

پارافین

الکل اتانول

الکل متانول

افراد مورد نیاز بخش پاتولوژی

تکنسین آزمایشگاه آشنا به کار در بخش پاتولوژی

پاتولوژیست ماهر

مسئول پذیرش

مسئول پذیرش آزمایشگاه باید از وجود بافت داخل ظرف اطمینان حاصل

کند .

مشخصات بیمار شامل :

نام ونام خانوادگی بیمار

نام پدر

سن بیمار 

محل نمونه برداری

تعداد قطعات بافت

نام جراح

نام بیمارستان وبخش

خلاصه ای از شرح حال بالینی بیمار،

تشخیص احتمالی ،

تاریخ ورود نمونه به آزمایشگاه

توسط مسئول پذیرش در دفترآزمایشگاه ثبت می شود .

به علت وجود نام ونام خانوادگی مشابه ثبت نام پدر بیماراز اشتباهات

احتمالی می کاهد.

از این به بعد به بیماریک شماره( کد) تعلق می گیرد که در مراحل

کار در آزمایشگاه این شماره ( کد) معرف بیمار می باشد.


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع:مهدی خواجه – گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران