کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام

1393/11/03

کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرامکنترل کیفی دیسک آنتی بیوگرام

 


NCCLSپیشنهاد میکنه که کنترل کیفی روزانه دیسکها با باکتریهای استوک مثل استاف اورئوس,E.Coli و سودوموناس آیروزینوزا (با شماره ATCC مربوط)انجام بشه.


باکتری استوک باید روی soy-casein digest agar بصورت slantکشت داده بشه و در یخچال ۸_۴ درجه...


ساب کالچر آنها هم هر ۲ هفته یکبار توصیه میشه.


برای نگهداری طولانی مدت باکتریهای استوک هم نگهداری در ۷۰- درجه در brucella broth حاوی ۱۵% گلیسرول توصیه شده.


در موقع لزوم,از باکتری استوک در محیط soybean casein digest broth کشت داده و بعد ۱۶ ساعت,بروی محیط جامد استریک کرده و کلنی ایزوله رو تهیه میکنیم.(تهیه سوسپانسیون باکتریایی و غلظت ان هم مشابه سایر باکتریهاست)


اگر باکتریها نتایج بسیار متفاوتی با قطر ممانعت یا MIC مورد نظر نشون دادن,تعویض انها الزامیست.


_در مواردی که نمونه از قسمتهای استریل بدن تهیه شده یا احتمال وجود یک نوع باکتری وجود داره(مثل کشت خون)انجام تست حساسیت با بصورت مستقیم مانعی ندارد اما تکرار انتی بیوگرام با باکتری ایزوله ومقایسه نتایج توصیه شده است.


_کنترل زون ممانعت دیسکهای آنتی بیوتیک در فواصل مرتب با استفاده از باکتریهای استوک استاندارد توصیه میشود.اصول کار مشابه روش Levey_Jenning بیوشیمی است.


برای هر batch number دیسک,حداقل در ۲۰ روز کاری تست حساسیت با باکتری استاندارد گذاشته شده و میانگین و SD قطر ممانعت محاسبه میشود.پس از آن هر روز یا هفته ای یکبار با باکتری استاندارد ,تست حساسیت تکرار شده و قطر ممانعت در چارت علامت گذاری میشه مثلا:


محدوده کنترل X 2SD +- میباشد.مثلا برای جنتامایسین=۱۵ mm SD=0.5 mm
محدوده کنترل=X+_2SD=14-16 mm


_قبل از پایان هر batch number دیسک و استفاده از دیسک جدید کنترل کیفی دیس جدید در مقایسه با دیسک قبل با ارگانیسم استاندارد توصیه میشود.محدوده قابل قبول تغییر زون ممانعت = X+_ 2SD

_کنترل کیفی حرارت و رطوبت محل نگهداری دیسکها حایز اهمیت است.


_استفاده از دسیکاتور برای دیسکها ضروریست.


_در فواصل مرتب تعداد باکتری در سوسپانسیون مورد استفاده جهت تست حساسیت ضروریست(توسط کلنی کانت از سوسپانسیون تهیه شده با لوپ یا سمپلر استاندارد)چون غلظت باکتری در نتایج تست حساسیت بسیار موثر است(اگر سوسپانسیون رقیق باشد زون ممانعت بیشتر در نتیجه سوش نسبتا حساس,حساس تلقی میشود و اگر سوسپانسیون غلیظتر باشد سوش حساس,مقاوم...)


_در فواصل مرتب(هفتگی)زون ممانعت از رشد با MIC مقایسه شود و نتایج روی منحنی علامتگذاری شود.ارتباط بین MIC و زون ممانعت در فواصل معین کنترل شده و در صورت وجود عدم تطابق فاحش مقادیر,علت خطا ارزیابی و برطرف گردد(آلودگی,خرابی دیسکها و...)


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع:iso4lab


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران