راهنمای آزمایش گازهای خون

1393/11/13

راهنمای آزمایش گازهای خونآزمایش گازهای خون

 

برخلاف اكثر آزمايشهاي خوني، كه نمونه خون از سياهرگها گرفته مي‌شود، نمونه اين آزمايش از خون سرخرگي بدست مي‌آيد.

در آزمایش گازهای خون ، اكسيژني كه در خون، از ريه‌ها به بافتهاي بدن حمل مي‌گردد، همچنين دي‌اكسيد كربني كه از سلولهاي بدن توليد شده و توسط خون به ريه‌ها، كليه‌ها و كبد منتقل مي‌گردد، اندازه‌گيري مي‌شود.

همچنين، عوامل ديگري نظير ميزان اسيديته خون نيز محاسبه مي‌شود. بهمين دليل از اين آزمايش، معمولاً جهت سنجش كفايت اكسيژن‌رساني و عملكرد مطلوب ريه‌ها و كليه‌ها و سيستم متابوليسم بدن در بيماران بستري در بيمارستان استفاده مي‌شود. انجام اين آزمايش، ساده است، نتيجه آن، فوراً حاضر مي‌گردد و كاربرد زيادي نيز در موارد اورژانس دارد.

اندیس های مهم آزمایش گازهای خونPH = 7.36 - 7.44

نشان دهنده میزان اسیدیته خون می باشد.مقادیر آن تخت تاثیر کارکرد صحیح کلیه ، ریه و متابولیسم بدن است

PCO2 = 35 - 45 mmHg

نشان دهنده فشار گاز دی اکسید کربن و اکسیژن می باشد.مقادیر آن تحت تاثیر عملکرد ریه ها است

PO2 = 80 - 100 mmHg

نشان دهنده فشار گاز دی اکسید کربن و اکسیژن می باشد.مقادیر آن تحت تاثیر عملکرد ریه ها است

HCO3 = 21 - 28 mmHg

میزان اسید کربونیک می باشد و مقادیر آن تحت تاثیر عملکرد ریه ها ، کلیه ها ، اسیدیته و متابولیسم بدن تغییر می کند

O2 = بالاتر از 90

نشان دهنده کفایت اکسیژن رسانی خون به بدن استمجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع : شرکت پارت ایده آل کیفیت


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران