مستند سازی در آزمایشگاه , چگونه ؟

1392/01/22

چگونه مستند سازی در آزمایشگاه کنیمنشان دهیم :

-چه کاری

-در چه زمانی

-چگونه

-چرا

-کجا

و

توسط چه کسی انجام می شود

و

نشان دهیم کار مطابق با آنچه ادعا می کنیم انجام شده است

   منبع خبر: جامعه مجازی آزمایشگاه

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران