قوانین وستگارد در یک نگاه

1393/12/09

قوانین وستگارد در یک نگاه


 

قوانین وستگارد

 

قوانین وستگارد:

*قانون وستگارد 1:2S

یک کنترل خارج از محدوده ±2SD می باشد .به معنی هشدار بوده لزوم بررسی سایر قوانین مانند2:2S مطرح می گردد.

* قانون وستگارد 1:3S

یک کنترل خارج از محدوده ±3SD می باشد و باعث رد نتایج شده و می تواند نشان دهنده یک خطای راندوم یا شروع یک خطای سیستماتیک باشد.

جهت بررسی اینکه آیا خطا راندوم بوده یا شروع یک خطای سیستماتیک است نمونه کنترل را مجددا تکرا ر کرده اگر در محدووده مجاز قرار گرفت خطا راندوم بده در غیر اینصورت شروع یک خطای سیستماتیک مطرح می گردد.

*قانون وستگارد 2:2S

دو کنترل متوالی ،هم جهت و خارج از محدوده ±2SD می باشند که باعث رد نتایج و حساس به خطای سیستماتیک می باشد.

از عوامل ایجاد خطای سیستماتیک می توان به خراب شدن محلول و یا عدم کالیبراسیون تجهیز اشاره کرد.

*قانون وستگارد R:4S

یک کنترل خارج از محدوده -2S و کنترل دیگر خارج از محدوده +2S بصورت متوالی قرار دارد که بیانگر خطای راندوم و باعث رد نتایج می گردد.

*قانون وستگارد 4:1S

چهار کنترل متوالی خارج از محدوده +1SD یا -1SD قرا ر دارد و به خطای سیستماتیک حساس است ، باعث رد نتایج می گردد البته با داشتن این 2 شرط:

1- چهار کنترل همسو باشند.

2- حداقل یکی از 4 کنترل خارج از محدوده ±2SD باشد.

*قانون وستگارد 10X

10 کنترل متوالی در یک سمت میانگین (بالا یا پایین میانگین و بدون توجه به اندازه انحراف معیار)و شرط دیگر اینکه حداقل یکی از 10 کنترل خارج از محدوده ±2SD باشد که باعث رد نتایج می گردد.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع: پارت ایده آل کیفیت   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران