مستند سازی در آزمایشگاه , مدارک و سوابق

1392/01/22

مستند سازی در آزمایشگاه , مدارک و سوابقروش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه ،اعم از فنی و پشتیبانی ،باید مکتوب شود. این

مجموعه مدارک آزمایشگاه را تشکیل می دهند. شیوه های مختلف مستند سازی مدارک ممکن است

بصورت مکتوب نمودن روش های اجرائی ،دستورالعمل ها ،راهنماهای انجام کار ،شناسنامه ها وغیره

بطور توصیفی ویا رسم نمودارهای جریان کار باشد.

دراین نمودارها ،فعالیت های جاری مربوط به فرآیند های مختلف آزمایشگاه به ترتیب و پشت سر هم

وبا ذکر مسئول هر مرحله از فعالیت ،در یک چارچوب قراردادی نوشته می شود.

در صورت موجود بودن امکانات مناسب سخت افزاری ونرم افزاری می توان مستندات را به شکل

نسخه های الکترونیک تهیه نمود.

مهم این است که مستندات به هر طریقی ،می بایست زیر نظر مسئول فنی تهیه شده ویا به تایید مسئول

فنی برسد ، براحتی در دسترس کارکنان مرتبط بوده و امکان ایجاد تغییر در آنها در صورت لزوم توسط

افراد مسئول وجود داشته باشد وهمچنین آخرین نسخه معتبر آن در اختیار کارکنان قرار گیرد.

   منبع خبر: جامعه مجازی آزمایشگاه

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران