خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی

1394/02/10

 

خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی

 


 خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی

 


خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی

منابع خطا ممکن است مربوط به نمونه ، روش آزمایش،تجهیزات و آزمایشگر باشند.

خطاهای مربوط به نمونه

تکنیک نامناسب خونگیری از سیاهرگ ممکن است موجب غلیظ شدن خون شود که از این رو افزایش بسیار زیاد غلظت هموگلوبین و شمارش سلولی را به دنبال خواهد داشت.تکنیک نامناسب خونگیری از انگشت یا نمونه گیری از مویرگ نیز ممکن است خطاهای قید شده را ایجاد نماید.

خطاهای مربوط به روش

روش HiCN روشی انتخابی می باشد.بهره گیری از استاندارد HiCN جهت کالیبره کردن دستگاه و جهت خود آزمایش ، منابع اصلی خطا را برطرف می سازد.باند جذبی گسترده HiCN در ناحیه 540 نانومتر، استفاده از آن در نورسنج های فیلتر ارو اسپکتروفتومتر های با باند باریک تسهیل می نماید.به غیر از SHb همه انواع هموگلوبین به HiCN تبدیل می شوند.

خطاهای مربوط به تجهیزات

تجهیزات صحت یکسانی ندارند.درجه بندی مناسب پیپت با صحت تعیین شده بیش از 99 درصد مطلوب است.کالیبراسیون پیپت ها اشتباهات را کم می کند.کووت های نامناسب ممکن است خطای آشکاری ایجاد کنند.از این جهت کووت های Flow through برتری دارند.تنظیم کننده طول موج ، فیلترها و رقم سنج نیاز به بازبینی دارند.نورسنج باید قبل از شروع به کار در آزمایشگاه کالیبره گردد و برای کاهش میزان خطای روش تا 2% +/-CV بایستی مکررا بازبینی شود.

خطای آزمایشگر

خطاهای انسان را می توان با آموزش خوب، درک اهمیت بالینی آزمایش و ضرورت انجام یک روش مورد اعتماد، پیروی از آموزش های شفاهی و کتبی و آشنایی با تجهیزات و شناخت منابع خطا کاهش داد.اشتباهات با خستگی افزایش می باند و با نزدیک شدن با پایان روز گرایش به خطا افزایش می یابد.تکنولوژیستی که صبور باشد و به طور ذاتی و یا تعلیم دادن در کار خود دید انتقادی دارد و به کار خود علاقمند است ، گرایش کمتری به انجام خطا دارد.

تجهیزات خودکار به شکل گسترده ای استفاده می شوند و بسیاری از خطاها را حذف می نمایند.

 

منبع:خون شناسی هنری - دیویدسون 2014

دکتر محمد رخشان

انتشارات اندیشه رفیع


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران