مستند سازی در آزمایشگاه , برخی مدارک در آزمایشگاه

1392/01/22

مستند سازی در آزمایشگاه , برخی مدارک


فهرست آزمایشات – دستورالعمل پذیرش – دستورالعمل نمونه گیری – مجموعه راهنمای آماده سازی بیماران

- دستورالعمل انجام آزمایشات – دستورالعمل کنترل کیفی - دستورالعمل از آزمایش – دستورالعمل

گزارشدهی –دستورالعمل ثبت و رسیدگی به خطا ها و موارد عدم انطباق – فهرست تجهیزات موجود در

آزمایشگاه – شناسنامه تجهیزات –دستورالعمل فنی تجهیزات – دستورالعمل خرید وانبارش – دستورالعمل

ایمنی در آزمایشگاه – دستورالعمل شستشو ونظافت در آزمایشگاه –دستوراعمل برخورد با موارد مخاطره

آمیز –دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای – دستورالعمل نحوه ضد عفونی در موارد ریختن مواد

آلوده – دستورالعمل نحوه ضدعفونی کف ، سطوح ووسایل آزمایشگاه – دستورالعمل مدیریت پسماند های

آزمایشگاهی –نمودار سازمانی – شرح وظایف کارکنان وتعیین جانشین – قرارداد با آزمایشگاه ارجاع یا

ارجاع کننده .

   منبع خبر: جامعه مجازی آزمایشگاه

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران