مستند سازی در آزمایشگاه , سوابق

1392/01/22

مستند سازی در آزمایشگاه , سوابقشواهدی است که نشان می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ، اعم از فنی و پشتیبانی ،چگونه انجام شده

ونتایج آن چه بوده است .به عبارت دیگر سوابق اثری است که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشگاه به

جا می ماند. نتایجی که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشگاه حاصل می شوند باید به روش مناسب ثبت

وتا مدت زمان مورد توافق و تعریف شده (براساس کتب مرجع یا مقررات کشوری یا استانی ) نگهداری

گردد

   منبع خبر: جامعه مجازی آزمایشگاه

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران