پیدایش کنترل کیفی آزمایشگاه پزشکی به روش لوی جنینگ

1394/03/12

پیدایش کنترل کیفی آزمایشگاه پزشکی به روش لوی جنینگ

 

 

منحنی لوی جنینگ

 

 

کنترل کیفی در آزمایشگاه پزشکی از نظر لوی جنینگ

استفاده از محاسبات آماری ، برای دستیابی به میزان پراکندگی نتایج مورد قبول یا عدم قبول آن ها توسط -شوارت-که یک متخصص امار بوده و در کمپانی تلفن Bell کار می کرد در سال 1930 آغاز شده است.

بعد از گذشت 20 سال ، یعنی در سال 1950 -لوی و جنینگز- این نحوه کنترل نتایج را به آزمایشگاهها معرفی کردند.

شوارتز پیشنهاد کرده بود که یک نمونه را چندین بار آزمایش کرده و میانگین و انحراف معیار آن را محاسبه کنند.سپس ، چارتی که نشانگر میزان پراکندگی نتایج باشد ارائه شود.اما لوی ، با استفاده از میانگین و دامنه دو اندازه گیری از یک نمونه ، چارت خود را ترسیم کردند.

این روش ، بسیار مشگل ، وقت گیر و گران بود ولیکن هنری وسگالو روش حدیدتری ارائه دادند که امروزه ، از آن روش استفاده می شود.

بر اساس نظر این دو نفر ، آزمایشگاه ، باید سرم کنترل هایی که مقادیر پارامترهای آنها قابل قبول باشد ، انتخاب ، و چندین بار آزمایش کنند و بر اساس میانگین و انحراف معیار آنها ، نمودار کنترل کیفیت رسم شود.

این روش که امروزه به نام Levey Jennings لوی جنینگز معروف است در واقع ، نظرات پیشنهادی هنری و همکارش می باشد که در سال 1952 پیشنهاد داده بودند.

منبع: کتاب مدیریت کنترل کیفیت برای

آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران