اطلاعاتی در مورد تجهیزات و لوازم آزمایشگاه بیوشیمی

1394/04/03

اطلاعاتی در مورد آزمایشگاه بیوشیمی، تجهیزات و لوازم آن

آزمایشگاه بیوشیمی مکانی است که شیمی‌دان‌ها فرایندهای شیمیایی را در میان موجودات زنده مطالعه می‌کنند. بیوشیمی سنتی، شیمی واکنش‌های کاتالیز شده توسط آنزیم‌ها را بررسی می‌کند؛ اما تحقیقات بیوشیمیایی گسترش یافت و موضوعات انتقال سیگنال، حمل و نقل در میان سلول‌ها و واکنش‌های مولکولی را پوشش داد. بیوشیمی علمی است که شامل بررسی فرایندهای شیمیایی مختلف موجود در موجودات زنده می‌باشد. این فرایندها شامل تقسیم سلولی تا سیگنال‌های فرستاده شده به نورون‌ها برای هماهنگی فعالیت‌های سیستم عصبی است. بسیاری از اعمال در بیوشیمی باید در یک محیط آزمایشگاهی با تجهیزاتی خاص انجام شود.

آزمایشگاه تخصصی بیو شیمی


 
برخی آزمایشگاه‌های بیوشیمی از اتاق استریل استفاده می‌کنند.
همه آزمایشگاه‌های بیوشیمی دارای لوازم و تجهیزات اساسی برای آزمایش‌های تحقیقاتی مانند pHمتر، ترازو برای وزن مواد شیمیایی، انواع بافر و مواد شیمیایی دیگر، یخچال و فریز برای ذخیره‌سازی مواد هستند. همچنین فریزرهای مخصوصی با دمای 70- درجه سانتیگراد یا 94- درجه فارنهایت برای ذخیره‌سازی طولانی‌مدت پروتئین و بافت‌ها وجود دارد. همچنین تجهیزاتی مانند سانتریوفیوژ و اولترا سانتریوفیوژ وجود دارد. ماشین یخ وسیله ضروری برای تولید یخ به منظور نگهداری آنزیم‌ها و معرف‌ها برای پایداری و خنکی آنها می‌باشد. تقریبا تمام آزمایشگاه‌های بیوشیمی دارای ژل الکتروفورز برای بررسی پروتئین‌ها همراه با اجرای وسترن بلات (Western blots  هستند.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه بیوشیمی


 
برای تحقیق بیوشیمی، اسپکتوفتومتر اغلب لازم برای اندازه‌گیری غلظت‌های پروتئین و واکنش‌های آنزیمی است.
برای تحقیق بیوشیمی، اسپکتوفتومتر اغلب برای اندازه‌گیری غلظت پروتئین‌ها یا واکنش‌های آنزیمی لازم است. معمولا اسپکتوفتومتر UV-Vis کافی است؛ اما برخی از آزمایشگاه‌ها نیاز به اسپکتوفتومتر فلورسنس برای کاربردهای تخصصی‌تر دارند. برخی دیگر از آزمایشگاه‌ها ممکن است دارای تجهیزات تخصصی مانند تجهیزات کروماتوگرافی خاص باشند. این نوع تکنولوژی، مولکول‌ها را از هم جدا می‌کند؛ برای مثال آزمایشگاه ممکن است دارای کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) برای جداسازی پپتیدها یا انجام سنجش آنزیمی بر روی مولکول‌های کوچک باشد. نوع دیگر کروماتوگرافی، سیستم کروماتوگرافی گازی (GC) است که ترکیبات فرار را جدا می‌کند. نوع دیگر کروماتوگرافی در آزمایشگاه‌های بیوشیمی، کروماتوگرافی مایع fast-pressure (FPLC) برای خالص‌سازی ذرات بزرگ پروتئین است که دارای انواع ماتریس ژلی با ویژگیهای شیمیایی مختلف برای جداسازی پروتئین‌هاست. 

آزمایشگاه بیوشیمی، تجهیزات آزمایشگاه بیو شیمی


 
در کلیه آزمایشگاه‌ها، یکی از تجهیزات ضروری برای وزن کردن مواد شیمیایی ترازو است.
بسیاری از آزمایشگاه‌های بیوشیمی از تکنیک‌های زیست مولکولی برای کمک به تحقیقات بیوشیمی استفاده می‌کنند؛ مانند آزمایشگاه بیوشیمی مولکولی که بسیاری از تکنیک‌های بیوشیمی مانند انجام وسترن بلات با آزمایشگاه میکروبیولوژی را ترکیب می‌کند. تکنیک‌های مهندسی ژنتیک شامل دستکاری DNA یا RNA در میکروارگانیسم‌هاست؛ بنابراین شرایط استریل با استفاده از هود استریل مورد نیاز است. همچنین آگار برای تهیه محیط کشت و نیز انواع مختلف مواد برای محیط کشت و آنتی‌بیوتیک‌ها برای رشد میکروارگانیسم‌ها لازم است. همچنین انکوباتور و شیکر به دلیل گرم کردن برای رشد باکتری و مخمر مورد نیاز است. همچنین دسترسی به اتوکلاو برای استریل کردن مواد و وسایل برای رشد، دستکاری RNA و تخریب مواد ضروری است.
آیتم دیگر، ژل الکتروفورز برای جداسازی RNA و DNA است. آزمایشگاه بیوشیمی مولکولی باید ماشین واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) برای انجام واکنش‌های PCR داشته باشد. این امر مستلزم داشتن آنزیم‌های محدود کننده و آنزیم‌های متنوع مورد استفاده در کلونینگ و PCR است.
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی شامل بسیاری از آیتم‌های آزمایشگاه‌های بیوشمی بسته به تخصص خود می‌باشد. تفاوت ممکن است در منبع مواد برای مطالعه باشد و بیشتر، تکنیک‌های کشت سلولی پستاندار یا به دست آوردن مواد از کشت سلولی بنیادی انجام می‌شود. پروتئنین‌های انسانی نوترکیب ارزش زیادی برای آزمایشگاه‌های بیوشیمی پزشکی دارند.

   منبع خبر: 2

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران