رفتارها یا خصوصیات آزمایشگاه در معتبرسازی

1394/04/04

رفتارها یا خصوصیات آزمایشگاه در معتبرسازی

رفتارها یا خصوصیات یک آزمایشگاه

 

 

رفتارها یا خصوصیات یک آزمایشگاه از دیدگاه معتبرسازی آزمایشگاهها

1- آزمایشگاه نهادی باشد که اعتبار قانونی داشته باشد

2- برای اینکه همه کارکنان آزمایشگاه فارغ از هر نوع فشار و استرس درونی یا بیرونی باشند ( که می تواند اثر سوء بر فعالیت پرسنل آزمایشگاه بگذارد ) ، تمهیدات لازم را فراهم کند.

3- آزمایشگاه برای جلوگیری از شرکت در هر گونه فعالیت هایی که میزان بی طرفی یا سلامت در تصمیم گیری و انجام کار را کاهش می دهد ، برنامه های لازم را داشته باشد

4- آزمایشگاه تمهیداتی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه مراجعه کنندگان داشته باشد

5- آزمایشگاه سیاست ها و روش های مطمئنی برای رعایت استانداردهای پذیرفته شده ، در مورد نحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه با نمونه ها ، بافت ها و بقایای انسانی داشته باشد

6- آزمایشگاه استانداردهای لازم را برای برآوردن خواسته های مراجعه کنندگان به آزمایشگاه ، نهادهای قانونی یا سایر نهادهای معتبرسازی داشته باشد

منبع:کتاب معتبرسازی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

دکتر منصور بیات-دکتر حسن افتخاری

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران