سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان

1394/04/04

سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان

 

سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی

برای نمونه سیاست کیفیت در یکی از بیمارستان ها را بازگو می نمائیم

 

سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان St Elsewhere


-آزمایشگاه پاتولوژی متعهد به ارائه خدمات با حداکثر کیفیت می باشد و باید نهایت سعی خویش را به کار گرفته و نیازها و ملزومات استفاده کنندگان را مورد توجه جدی قرار دهد.

به منظور اطمینان از اینکه ، نیازها و ملزومات همه استفاده کنندگان برطرف خواهد شد :


- آزمایشگاه پاتولوژی باید یک سیستم مدیریت کیفیتی را برای کامل نمودن سازمان ، روش ها ، فرایندها و منابع به کار گیرد

-آزمایشگاه پاتولوژی اهداف و طرح های کیفیتی را به منظور اجرا و نگهداری سیستم کیفیتی تعیین کند.

آزمایشگاه پاتولوژی برای تامین رضایت استفاده کنندگان ، باید مطمئن شود ، که همه پرسنل آزمایشگاه آشنایی کامل با سیاست کیفیت داشته باشند.

-آزمایشگاه پاتولوژی برای تامین سلامت ، امنیت ، و رفاه همه کارکنانش در آزمایشگاه متعهد باشد.

- آزمایشگاه پاتولوژی مراقبت نماید که همه مراجعان به دپارتمان محترم شمرده شموند و مراعات و اقدامات لازم جهت امنیت آنها انجام شود.

آزمایشگاه پاتولوژی از ارزش های حرفه ای حمایت کرده و متعهد به اصول حرفه ای و رفتارهای پذیرفته شده باشند.

آزمایشگاه پاتولوژی از استانداردهای تنظیم شده تحت نام استانداردهای ایده آل پیروی خواهد کرد و متعهد است به :

-استخادم ،آموزش ، گسترش و نگهداری نیروی انسانی در تمام سطوح برای ارائه خدمات کامل و مفید برای استفاده کنندگان آزمایشگاه پاتولوژی

-تامین و نگهداری تجهیزات و سایر منابع مورد نیاز برای برقراری خدمات

-جمع آوری ، حمل و نقل و کار با همه نمونه ها به صورتی که شرایط صحیح و مناسب برای آزمایش ها را فراهم کند.

-استفاده از روش های آزمایشی مناسب که بالاترین کیفیت ممکن را برای آزمایش های انجام شده داشته باشند.

-گزارش نتایج آزمایش ها به طریقی که از نظر زمانی سریع ، دارای اعتبار و دقت کافی و از نظر بالینی با ارزش باشند.

- علاوه بر کنترل های کیف داخلی و خارجی ، ارزیابی رضایت استفاده کننده به منظور ایجاد زمینه های بهبود مداوم در کیفیت.

از طرف آزمایشگاه پاتولوژی

سرپرست پاتولوژی - ویلیام ژاگارد - تاریخ دوم ژوئن2001

گردآوری :مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع : معتبرسازی در آزمایشگاههای تشخیص طبی

دکتر منصور بیات-دکتر حسن افتخاری   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران