روتاویروس شایعترین عامل بروز اسهال در کودکان

1394/04/20

روتاویروس شایعترین عامل بروز اسهال در کودکان

روتاویروس عامل اسهال در کودکان

 

 

 

فصل گرم تابستان ،استفاده از يخهاي غير بهداشتي ،بستني هاي آلوده ،ليوانهاي آبخوري مشترك ،عدم رعايت مناسب بهداشت فردي ،شستشوي نا مناسب ميو ه ها يي نظير آلبا لو ، گيلاس و... و موارد بسيار زياد ديگر سبب شده است كه در مواردي، گر ماي فصل تابستان با خود سردي بروز اسهال را در پي داشته با شد تا آن جا كه اگر در مان كافي و در ست نباشد ،سلامت افراد به خصوص كودكان با تهديد جدي مواجه خواهد شد .

روتاويروس ها شايعترين علت بروز بيماري اسهال كو دكان ،در سرا سر جهان هستند كه اين عامل ويروسي سبب افزايش مر گ و مير در كو دكان در سنين قبل از مد رسه مي شود .

اين ويروس از طريق مد فو ع بيماران دفع مي شود به گفته او چون دفع آن در مواردي تا دو هفته بعد از بهبود بيماري نيز ممكن است مشا هده شود، در نتيجه انتقال آن از طريق دستها و نيز استفاده از وسايل آلوده به ديگر افراد صورت خواهد گر فت .

در صورت تماس با اين ويروس بالغين نيز ممكن است به اين بيماري مبتلا شو ند افزود بروز عفونت در بالغين بدون علا مت است .

گر چه اين عفونت در افراد سالم در صو رت مصر ف آب و الكتروليت كافي كشنده نيست اما با يد در تمام موارد مشا هده اسهال با پزشك مشورت شود .

بروز عفو نتهاي رتاويروس به طور معمول در فصو ل سرد سال به خصو ص فصل زمستان شايع است .

در كشور هاي در حال توسعه بيشتر از 90 در صد كو دكان تا سن 3 سا لگي حداقل يكبار به اين ويروس آلوده شده اند .

در نوزادان و کودکان، کاهش شديد آب و الکترليت ها ممکن است کشنده باشد ، مگر اين که درمان صحيح، هرچه زودتر آغاز شود . در موارد خفيف بيماري ، علائم به مدت 3 تا 8 روز ادامه داشته و سپس بيماران به طور کامل بهبود مي يابند . با اين حال دفع ويروس در مدفوع ممکن است تا 50 روز پس از بروز علامت اسهال، ادامه پيدا کند . عفونت هاي بدون نشانه همراه با تغييرات سرمي ممکن است ايجاد شود . در کودکاني که نقص ايمني دارند ، روتاويروس مي تواند بيماري سخت و طولاني ايجاد کند .

مصرف آنتي بيو تيك هيچ گونه تاثيري در بهبود اين بيماري نخواهد داشت و تجويز و مصرف آنتي بيوتيك در زمان بروز اين اختلال اقدام نادر ستي است، از مردم خواست رعايت بهداشت فردي را جدي بگير ند .

دست دادن، رو بو سي كردن، استفاده از ليوان و ظرو ف مشترك از جمله مهمترين عوامل انتقال به اين بيماري مي با شد .

يکي از پروتئين هاي روتاويروس به نام NSP4، نوعي انتروتوکسين ويروسي است که ترشح آن به وسيله مسير سيگنال ترانسداکسيون تقويت مي شود . سلول هاي آسيب ديده ممکن است به درون مجراي روده بريزند و مقدار زيادي از ويروس را رها سازند (گاهي تا مقدار 1010 ويروس در هر گرم مدفوع مشاهده مي گردد ) . دفع ويروس در افراد سالم معمولا 2 تا 12 روز ادامه دارد اما در افرادي که سوء تغذيه دارند طولاني تر مي باشد . اسهال ناشي از روتاويروس ها ممکن است به علت جذب ناقص سديم و گلوکز باشد ، زيرا سلول هايي که کامل نشده اند ( نابالغ ) و خاصيت جذب ندارند ، جايگزين مي شوند . ممکن است 3 تا 8 هفته طول بکشد تا عملکرد نرمال روده بازگردد .

بررسي هاي مولکولي اپيدميولوژيکي روتاويروسها بر اساس تفاوت در حرکت 11 قطعه ژنوم RNA در الکتروفورز و روي ژل پلي آکريل آميد انجام شده است . اين تفاوت هاي الکتروفورزي تيپ ها جهت تمايز گروه A ويروس ها از ساير گروه ها به کار مي رود ولي براي پيش بيني کردن سروتيپ ها نمي تواند به کار برود .

منبع:قدس انلاین/آزمایشگاه کیوان

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران