سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه

1394/05/01

سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه


سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه


سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه

(بررسی ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی)

برگزار کننده: مجمع انجمن های تشخیص آزمایشگاهی ایران

انجمن آسیب شناسی ایران

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انجمن زنتیک پزشکی ایران

محورها:

- مقایسه تعرفه آزمایشگاهی ایران با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

- بررسی امکان قرارداد مستقل آزمایشگاه ها با بیمه های تکمیلی و بانک ها

- مقایسه محاسبات ارزش خدمات آزمایشگاه CPT و کتاب ارزش نسبی خدمات (مصوب سال 1394 هیات دولت)

- بررسی امکان مشارکت بخش خصوصی در آزمایشگاه دولتی

- نقش تعرفه مناسب در کیفیت و ارائه خدمات آزمایشگاهی

- روش شناسی محاسبه ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی

- نحوه محاسبه تعرفه در مراجع علمی معتبر

ثبت نام: 88970700 داخلی 1 تا 3

محل برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی - سالن اصلی

زمان: 3 مرداد 1394   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران