روش صحیح نمونه گیری ادرار در بیماران بستری

1394/05/08

روش صحیح نمونه گیری ادرار در بیماران بستری

روش صحیح نمونه گیر یاادرار

جمع آوری ادرار تصادفی :
اهداف:


۱٫ به عنوان بخشی از بررسی ومعاینه بیمار در بدو پذیرش جهت تکمیل پرونده .
۲٫جهت غربالگری اختلالات سیستمیک یا دستگاه ادراری.

مراحل انجام کار:
۱ به بیمار بگوئیدکه جهت بررسی و آزمایش به نمونه ادرار نیاز دارید .
۲ خلوت بیمار را حفظ کنید.
۳ به بیماراستراحت مطلق نحوه نمونه گیری را آموزش دهید .
۴ دستکش بپوشید.
۵ میزان ۱۲۰ سی سی ادرار را درون ظرف نمونه گیری بریزید.
۶ اگر بیمار ثبت جذب ودفع دارد کل ادرار را درظرف مدرج بریزید و میزانش را ثبت کنید .
۷ برچسب حاوی نام بیمار، شماره اتاق، زمان، تاریخ جمع آوری ادرار الصاق کنید و به آزمایشگاه بفرستید.
۸ برگه درخواست آزمایش را به ظرف جمع آوری ادرار الصاق کنید وبه آزمایشگاه ببرید.
۹ لگن وظرف مدرج را بشوئید وبه محل اولیه اش برگردانید.
۱۰ دستان خود رابشوئید.
۱۱ آب وصابون در اختیاربیمار قرار دهیدتا خود راتمیزکند.


جمع آوری نمونه تمیز وسط ادرار:
اهداف:

۱٫ به عنوان بخشی از بررسی ومعاینه بیمار در بدو پذیرش جهت تکمیل پرونده.
۲٫جهت غربالگری اختلالات سیستمیک یادستگاه ادراری.

مراحل انجام کار:
۱ روش کار را به دقت به بیمار شرح دهید .
۲ تاکید کنید که نمونه باید بدون آلودگی وتمیز باشد.
۳ به بیمار بگوئید قبل از ادرار کردن ناحیه پرینه را با آب وصابون بشویدوسپس با گاز استریل آغشته به بتادین شستشو دهد .در خانمها از جلو به عقب ناحیه تناسلی شسته شود.
۴ به بیمار خانم بگوئید در هنگام ادرار کردن لبهای فرج را ازهم باز وتا پایان همانطور نگهدارد.
۵ به بیمار بگوئید شروع به ادرار کردن کند سپس بدون آنکه جریان ادرار را قطع کند ظرف ادرار را زیرش نگه دارد وحدود ۳۰-۵۰ سی سی ادرار جمع آوری کند.
۶ اگر کنترل جذب ودفع دارد بقیه ادرار بیمار را نیز جمع واندازه گیری کنید.
۷ ظرف استریل حاوی ادرار رااز بیمار بگیرید
۸ در جا لوله ای مخصوص قرار دهید. برچسب حاوی نام بیمار، شماره اتاق، زمان، تاریخ جمع آوری ونوع نمونه الصاق کنید
۹ اگر نمونه جهت کشت تهیه میشود بهتر است قبل از هر نوع آنتی بیوتیک تراپی کشت گرفته شود .وگرنه هر نوع درمان آنتی بیوتیکی را یادداشت کنید.
۱۰ نمونه را بلافاصله به آزمایشگاه ببرید .
۱۱ دستکشها را از خارج و دست خود را بشوئید.منبع:irannurse.ir

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران