تعیین محدوده مرجع Reference Interval

1394/05/08

 

تعیین محدوده مرجع Reference Interval

 

تعیین محدوده مرجعreference interval

 

 

 

 

تعیین محدوده مرجع Reference Interval

مراحل تعیین محدوده مرجع بطور خلاصه شامل موارد زیر می باشد :

1- تهیه فهرست تغییرات بیولوژیک و تداخلات آنالیت مورد نظر با توجه به منابع معتبر

2- تعیین مشخصه های لازم و تقسیم بندی آنها

3- تهیه پرسشنامه مناسب حاوی شاخص های مورد نظر

4- دسته بندی افراد مرجع بر اساس پرسشنامه

5- خروج افرادی که واجد ضوابط پرسشنامه نیستند و جایگزینی افراد واجد شرایط با آنها

6- تکمیل تعداد مناسب افراد مرجع ، حداقل 120 نفر، با توجه به محدوده مرجع اطمینان مورد نظر

7- اخذ رضایت نماه کتبی از افراد مرجع

8- آماده سازی افراد برای نمونه گیری با توجه به عوامل موثر در آماده سازی

9- آنالیز و اندازه گیری و تعیین ارزش های مرجع

10- ارزیابی توزیع مرجع و انطباق آن با استفاده از آزمون های آماری مرتبط از جمله آزمون کای دو و رسم هیستوگرام های ضروری

11- حذف نتایج دور افتاده بر اساس قوانین آماری مرتبط ( از جمله قانون Outlier )

12- تجزیه و تحلیل ارزش های مرجع ، زیر گروه ها و تخمین محدوده مرجع

13- در صورت تمایل ، محاسبه محدوده حدود بالا و پائین مرجع در سطح اطمینان مورد نظرمنبع:کتاب صحه گذاری روشها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران