آزمایش گروه خون روی اسلاید

1394/10/17

آزمایش گروه خون روی لام

آزمایش گروه خون

 

شرح آزمايش:

ابتدا لام را کاملاً تمیز می شوییم و بعد خشکش می کنیم شخصی که برای تعیین گروه خونی آمده است نوک یکی از انگشتانش را به وسیله پنبه آغشته به الکل ضد عفونی می نماییم و سپس با لانست انگشت عفونی شده را سوراخ کرده و سه قطره خون در سه نقطه لام قرار می دهیم و سپس از آنتی کورها ي آماده به وسیله قطره چکان یک قطره بر روی هر قطره خون می ریزیم و از رسوب و عدم رسوب پی به گروه خونی و نوع Rh آن می بریم .1. گروه خونی A مثبت:هر گاه قطره خون با آنتی کور A ریخته شده روي آن رسوب کند و با دیگر قطره ها رسوب ندهد. نوع گروه خونی A منفی می باشد.

2. گروه خونی A منفی :هر گاه قطره خون با آنتی کور A وآنتي كورD ریخته شده روي آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی A مثبت می باشد.

3. گروه خونی B منفی :هر گاه قطره خون با آنتی کور B ریخته شده روي آن رسوب کند و با دیگر قطره ها رسوب ندهد. نوع گروه خونی B منفی می باشد.

4. گروه خونی B مثبت :هر گاه قطره خون با آنتی کور Bوآنتي كورD ریخته شده روي آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی B مثبت می باشد.

5. گروه خونی AB  منفی :هر گاه قطره خون با آنتی کور B , Aریخته شده روي آن رسوب کند و با دیگر قطره رسوب ندهد. نوع گروه خونی AB منفی می باشد.

6. گروه خونی AB مثبت :هر گاه قطره خون با آنتی کور B , Aو Dریخته شده روي آن رسوب کند نوع گروه خونی AB مثبت می باشد.

7. گروه خونی O  منفی :هر گاه قطره خون با هيچكدام ازآنتی کور هاي ریخته شده روي آن رسوب ندهد.نوع گروه خونی O منفی می باشد.

8. گروه خونی O مثبت :هر گاه قطره خون تنها با آنتی کور هاي D ریخته شده روي آن رسوب دهد.نوع گروه خونی O مثبت می باشد.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران