آزمایش گروه خون به روش لوله ای - سل تایپ

1394/10/17

آزمایش گروه خون به روش لوله ای - سل تایپ

 

 

آزمایش گروه خون لوله ای یا سل تایپ

 


1. برای انجام آزمایش گروه خون چهار عدد لوله را بصورت D,AB,B,A مشخص كنید .

2. در هر لوله یك قطره از آنتی سرمهای گروه خونی مربوطه را بریزید .

3. در هر یك از لوله ها یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3% گلبول قرمز بیمار را اضافه نمائید .

( نمونه خون می تواند به صورت لخته یا در ماده ضد انعقاد جمع آوری شده باشد ، برای تهیه رقت 5ـ3% ، نمونه را سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در نهایت مقداری سرم فیزیولوژی اضافه گردد تا گلبول های قرمز به رقت 5ـ3% برسند ، برای تأیید رقت سوسپانسیون می توان از دستگاه میكرو هماتوكریت استفاده كرد .)

4. لوله ها را به آرامی تكان دهید ، سپس بمدت 30 ثانیه با دور 3400 دور در دقیقه (g1000) سانتریفوژ نمائید ( ترجیحاً با استفاده از سروفیوژ )

5. لوله ها را در مقابل نور از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید .

هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز مؤید واكنش مثبت می باشد ، در غیر اینصورت واكنش منفی بوده كه باید حتماً از نظر میكروسكوپی نیز كنترل شود .

نكته 1: در روش سل تایپ ، همیشه ابتدا آنتی سرمها داخل لوله ها ریخته شود و سپس كلیه لوله ها از نظر ریختن آنتی سرمها كنترل گردد .

نكته 2 : روش خواندن آگلوتیناسیون : بعد از بیرون آوردن لـولـه هـا از سـروفیوژ ، لوله را كج كرده و به آرامی حركت می دهیم تا گلبول های چسبیده شده به ته لوله جدا شوند و سپس شدت واكنش را قرائت می كنیم .

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران