آزمایش گروه خون به روش لوله ای - بک تایپ

1394/10/17

آزمایش گروه خون به روش لوله ای - بک تایپ


آزمایش گروه خون به روش لوله ای بک تایپ

تعیین گروه خون سرمی ، بک تایپ( Back type )

1. سه عدد لوله را بصورت A و B و O مشخص كنید .

2. یك قطره از سرم بیمار را در هر لوله بریزید ( لوله ها باید از نظر ریختن سرم كنترل شوند )

3. یك قطره از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد گلبول قرمز A Cell و B Cell و O Cell را جداگانه در لوله های مربوطه اضافه نمائید .

* سوسپانسیون A Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون A می باشد .

* سوسپانسیون B Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون B می باشد .

* سوسپانسیون OCell : برای تهیه O cell گلبول های قرمز حداقل 1 فرد با گروه خون O استفاده می شود . درتعیین گروه بندی سرمی استفاده از Ocell الزامی نمی باشد ولی آنتی بادی های نامنظم كه در دمای اتاق فعال هستند با این روش شناسایی می شوند .

1) سوسپانسیونهای گلبولهای O,B,A توسط پرسنل بانك خون تهیه می شوند .

2) به آرامی محتویات لوله ها را مخلوط كنید و سپس به مدت 30 ثانیه در دورrpm 3400 با سروفیوژ سانتریفوژ كنید .

3) لوله ها را در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی نمایید .

4) درصورت هماهنگی و همخوانی بین Back type , Cell type نتیجه گروه خون را می توان گزارش نمود .

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران