خونگیری از نوزاد

1392/01/25

خونگیری از نوزاد

.نکات قابل توجه در نمونه گيری از نوزادان :

عمق سوراخ ايجاد شده نبايد بيشتر از 2 ميلی متر باشد.

نبايد درانحنای خلفی پاشنه پا سوراخ ايجاد گردد.

در نواحی که قبلا نمونه گيری شده نيز نبايد مجددا سوراخ ايجاد کرد. ( به دليل احتمال آلودگی )

در نوزادان گريه های طولانی ممکن است غلظت بعضی از اجزای خون را تحت تاثير قرار بدهد. (نظيرتعداد لکوسيتوز وگازهای خون) اگر ممکن باشد بهتر است پس از قطع گريه نوزاد ( با فاصله زمانی30 دقيقه ) نمونه گيری انجام شود.

نمونه گيری در ناحيه مرکزی پاشنه پای نوزادان نبايد انجام شود، چون سبب صدمه به اعصاب ، تاندونها و غضروف آن ناحيه می شود.

   منبع خبر: olomaz.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران