آموزش کاربردی سمپلر های بیش تر از 10 میکرولیتر

1394/10/23

آموزش کاربردی سمپلرهای بیش تر از 10 میکرولیتر

 

آموزش کاربردی سمپلر آزمایشگاه

 

انجام و پی گیری موارد مشروحه زیر نظر مسئول واحد صورت می پذیرد. نظارت و چگونگی اجرا توسط مدیر فنی انجام می شود.

در ابتدای هر روز کاری قبل از شروع به استفاده از سمپلر مورد نظر، شاسی آن را حد اقل 20 بار بالا و پایین کنید. این کار به روغن کاری اجزای وسیله کمک کرده، موجب افزایش عمر مفید آن خواهد شد. آنگاه برای برداشتن حجم مورد نیاز به ترتیب زیر عمل نمایید:

به منظور حصول بیشترین دقت و صحت از سمپلر مورد استفاده، هر بار که سر سمپلر را عوض می کنید باید عمل pre-wetting را انجام دهید. بدین معنا که 3-2 بار نمونه یا مایع مورد نظر را درون سر سمپلر پر و خالی کنید. انجام این عمل برای تمامی سمپلر های بالاتر از 10 µl الزامی است.

1- سر سمپلر مناسبی را محکم به وسیله متصل نمایید.

2- عمل pre-wetting را انجام دهید.

3- شاسی سمپلر را تا مرحله 1 به سمت پایین فشار دهید.

4- در همین حال، و بدون رها کردن شاسی سمپلر را به صورت عمودی تا حدود mm 3 داخل نمونه، مایع یا محلول مورد نظر فرو ببرید.

5- شاسی را آرام رها کنید تا مایع بداخل سر سمپلر وارد شود. در این مرحله نباید حبابی داخل سر سمپلر مشاهده شود. در غیر این صورت باید مجددا عمل کشیدن مایع را تکرار کنید. بیرون سر سمپلر را با گاز پاک کنید.

6- جهت تخلیه حجم موجود در سر سمپلر، ابتدا سر سمپلر را به دیواره داخلی لوله آزمایش مورد نظر بچسبانید.

7- شاسی را به آرامی تا مرحله 1 به پایین فشار دهید. 3-1 ثانیه صبر کرده، آنگاه شاسی را تا مرحله 2 فشار دهید تا مایع کاملا خالی شود.

8- در همین حال که شاسی تا آخرین مرحله به پایین فشرده شده، سمپلر را طوری بیرون آورید که سر سمپلر هنگام بالا آمدن به دیواره لوله مالیده شود.

9- شاسی را رها کنید.

10- سر سمپلر را دور بیندازید و در صورت عدم نیاز به استفاده مجدد از سمپلر ، آن را در پایه مناسب قرار دهید.

لطفا دقت نمائید :

1- هیچگاه در حالتی که داخل سر سمپلر مایعی کشیده شده، سمپلر را روی میز کار نگذارید!

2- در صورت کار با محلولها یا مایعاتی که ویسکوزیته بالایی دارند، در مراحل مکش و تخلیه بیشتر تامل نمایید.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران