آموزش کاربردی سمپلر های کمتر از 10 میکرولیتر

1394/10/23

آموزش کاربردی سمپلرهای کمتر از 10 میکرولیتر

 

آموزش سمپلر آزمایشگاه

 

انجام و پی گیری موارد مشروحه زیر نظر مسئول واحد صورت می پذیرد. نظارت و چگونگی اجرا توسط مدیر فنی انجام می شود.

در ابتدای هر روز کاری قبل از شروع به استفاده از سمپلر مورد نظر، شاسی آن را حد اقل 20 بار بالا و پایین کنید. این کار به روغن کاری اجزای وسیله کمک کرده، موجب افزایش عمر مفید آن خواهد شد. آنگاه برای برداشتن حجم مورد نیاز به ترتیب زیر عمل نمایید:


حجمی که با این گونه سمپلر ها برداشته می شود تنها در صورتی از دقت و صحت مورد نیاز برخوردار است که نمونه درداخل محلول دیگری شسته ( rinse ) شود. در مورد این سمپلر ها نباید عمل pre-wetting اعمال شود.

1- پس از اتصال سر سمپلر ، عمل آسپیراسیون نمونه را مانند روش فوق ( مراحل 5-3 ) انجام دهید.

2- سر سمپلر حاوی نمونه را داخل محلولی که قرار است نمونه بدان اضافه شود فرو ببرید.

3- چندین بار سر سمپلر را درون محلول پر و خالی کنید (= عمل شستشو ) (در مواقع خالی کردن، شاسی را تا مرحله 2 به پایین فشار دهید. )

4- در آخر عمل تخلیه را با فشردن شاسی تا مرحله 2 انجام دهید . در همین حال به آرامی سمپلر را بیرون آورید طوریکه سر سمپلر هنگام بالا آمدن با سطح داخلی لوله تماس پیدا کند.

5- شاسی را رها کنید.

6- سر سمپلر را دور بیندازید و در صورت عدم نیاز به استفاده مجدد از سمپلر ، آن را در پایه مناسب قرار دهید.

هنگام کار با سمپلر کمتر از 10 میکرولیتر دقت شود که:

1- هر گونه اختلاف دمایی ما بین سر سمپلر و نمونه یا مایع مورد نظر می تواند موجب خطای حجمی گردد.

2- در صورت کار با مایعات فرار نیز ممکن است خطای حجمی پیش آید.

نکات کلیدی کار با سمپلر :


1- اطمینان از اتصال محکم سر سمپلر

2- عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش

3- تخلیه محلول با تماس نوک سمپلر و جداره ظرف تحت زاویه 40-10 درجه

4- رها کردن آرام دکمه در زمان برداشت و تخلیه

5- کشیدن نوک سمپلر به لبه ظرف برای حذف قطرات اضافی

6- 3-1 ثانیه تامل پس از فشار تا توقف اول در زمان تخلیه محلول (ضمن تماس با جداره)

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران