آموزش کنترل صحت سمپلرهای آزمایشگاه

1394/10/25

کنترل صحت سمپلرهای آزمایشگاه(Accuracy):

 

 

کنترل صحت سمپلرهای آزمایشگاه

 

جهت کنترل صحت عملکرد سمپلر می توان از دو روش فوق استفاده نمود.

- در روش رنگ سنجی دقیقأ با رقتی که نمونه رنگ را در داخل لوله ها رقیق نموده ایم (1 به 101) رنگ را با استفاده از پی پت و بالن ژوژه کلاس A رقیق می کنیم و در طول موج 630 نانومتر با بلانک آب مقطر قرائت انجام می گیرد. حال مقدار جذب نوری بدست آمده را بعنوان مقدار رفرانس تلقی نموده و جذب نوری بدست آمده از سمپلر را از این مقدار کم نموده و نتیجه حاصل را بر جذب نوری رفرانس تقسیم می کنیم ، مقدار اختلاف نشاندهنده عدم صحت
سمپلر می باشد. با ضرب نمودن این اختلاف در عدد 100، درصد سوگرایی ((Bias
بدست می آید.

Bias = (Expected Value – Observed Value) / Expected Value x 100


- در روش وزن سنجی نیز میانگین وزن های بدست آمده را در فاکتور تصحیحی ((Correction Factor که برای تبدیل وزن به حجم بر اساس دمای آب مقطر و فشار هوای محل بدست می آید ضرب می نمائیم. سپس اختلاف حجم بدست آمده با حجم اعلام شده برای سمپلر، را بدست آورده و آنرا بر حجم اعلام شده تقسیم می کنیم. این مقدار، مقدار واقعی انحراف خواهد بود و حد آن نباید از 3 درصد بیشتر باشد.


توجه: نکاتی که باید در ارتباط با روش وزن سنجی رعایت نمود عبارتند از:

- دمای اتاق در حین آزمایش باید بین Cº 25-20 با اختلاف Cº 5/0 و رطوبت در حد 90-60 درصد باشد.

- نورآفتاب نباید مستقیمأ بر روی سمپلر و یا آب بتابد و دمای آب و محل باید با نوک سمپلر یکسان باشد.

- ترازو در محلی عاری از لرزش و کنترل شده از نظر دما باشد.

- آب مورد استفاده باید فاقد گاز، دوبارتقطیریا دیونیزه و هم دمای اتاق باشد.

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران